Landbouwers staan steeds meer onder druk door de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de landbouwers aan. We zoomen in op seizoensarbeid of 'plukkaart'.

Net zoals bij een vakantiejob, is ook bij seizoenarbeid belangrijk dat landbouwers voor hun eigen bedrijf evalueren hoeveel hulp ze nodig hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Ik heb elke week en elke dag hulp nodig (voltijds)
 • Ik heb elke week hulp nodig op ongeveer dezelfde momenten, maar niet elke dag (deeltijds)
 • Ik heb enkel hulp nodig gedurende bepaalde periodes tijdens het jaar (piekmomenten)

Een seizoenarbeider mag normaliter 50 dagen op je landbouwbedrijf werken. Opgepast: een dag waarop slechts enkele uren worden gewerkt, telt ook mee als ‘1 dag’ (specifieke regels voor melkveesector: 100* 1/2 dag). Maximum mag er 11 uren per dag gewerkt worden en 50 uren per week. Lees meer op de website van de VDAB.

Interessant om weten is dat iemand die voltijds tewerkgesteld is op een bedrijf, daarnaast nog kan tewerkgesteld worden als seizoenarbeider in de land- en tuinbouw. 
Bijvoorbeeld: je kan als voltijdse werknemer op een bepaald bedrijf een dag verlof nemen en die dag gaan werken als seizoenarbeider op een landbouwbedrijf. Of je kan ook op zaterdag gaan bijklussen als seizoenarbeider.

Dit is ook een interessant weetje voor een jobstudent: hij/zij mag namelijk jobstudent en seizoenarbeid combineren
Bijvoorbeeld: de jobstudent werkt zijn uren vakantiejob in de horeca, en wil daarnaast nog een centje bijverdienen in de landbouwsector. Hij/zij kan via seizoenarbeid op je landbouwbedrijf aan de slag.

Belangrijke stappen bij het starten met een seizoenarbeider

 • 1. Waar vind je een seizoenarbeider?

  Wanneer je overweegt een seizoenarbeider aan te nemen, zijn er verschillende manieren om de kandidaat te vinden:

  • Via de website van VDAB
  • Rechtstreekse contacten aanspreken
  • Een vacature hangen bij lokale handelaars
  • Op sociale media een oproep doen
 • 2. Welke administratie komt er bij kijken?

  Bij de samenwerking met seizoenarbeiders is het noodzakelijk om de volgende administratie in orde te brengen:

  • Arbeidsongevallenverzekering (is niet hetzelfde als burgerlijke aansprakelijkheid)
  • RSZ-nummer
  • Dimona
  • Aansluiting bij Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk
  • Arbeidsreglement
  • Loonfiche
  • Geen schriftelijke arbeidsovereenkomst nodig, want een plukkaart is een dagcontract!

  Sinds 1 juli 2016 kan je ook een combinatie maken van seizoensarbeid en jobstudent.

 • 3. Wat met arbeidsveiligheid, welke taken mag hij/zij opnemen?

  Bij elke machine moet een instructie opgehangen worden. De nodige beschermkappen of andere veiligheidssystemen dienen aanwezig te zijn. Indien dit alles in orde is mag een seizoenarbeider toestellen bedienen. Voor mobiele arbeidsmiddelen (vb heftruck) moet de seizoenarbeider een opleiding volgen.

  Opgepast, hier is de wetgeving anders bij jobstudenten. Lees hier meer over het aanwerven van jobstudenten.

  Via PreventAgri kan je een gratis adviesbezoek aanvragen om de aandachtspunten op je eigen bedrijf in beeld te brengen.

 • 4. Wat kost het?

  Een seizoenarbeider op een landbouwbedrijf valt onder Paritair Comité 144. Bijgevolg is de loonkost voor de landbouwer grootte orde 11,53 euro per uur dat de seizoenarbeider werkt. Er zijn specifieke rekenregels voorhanden.

  Daarnaast zijn er ook nog eenmalige kosten bij de aanwerving zoals de inschrijvingskost bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de verzekering,  sociaal secretariaat, …
   

Meer info

Wil je graag nog meer info omtrent het aanwerven van seizoensarbeiders?

Leader

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.