Oogst aardappelen Oudlandpolder

Seizoensarbeid of gelegenheidsarbeid

Landbouwers staan steeds meer onder druk door de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de landbouwers aan. We zoomen in op gelegenheidsarbeid, ook wel seizoensarbeid genoemd, de zogenaamde 'plukkaart'.

De nood aan extra helpende handen is voor elk bedrijf verschillend. Landbouwers moeten voor hun eigen bedrijf evalueren hoeveel hulp ze nodig hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden:

 • Ik heb elke week en elke dag hulp nodig (voltijds)
 • Ik heb elke week hulp nodig op ongeveer dezelfde momenten, maar niet elke dag (deeltijds)
 • Ik heb enkel hulp nodig gedurende bepaalde periodes tijdens het jaar (piekmomenten: overweeg een gelegenheidsarbeider, jobstudent of interim)

Gelegenheidsarbeid of seizoensarbeid

Situatie april 2024

Als seizoenarbeider mag je 50 volle dagen per kalenderjaar op een landbouwbedrijf (PC114) werken. Er dient minimum 3u per prestatie gewerkt te worden en er kan maximum 11 uren per dag gewerkt worden en 50 uren per week. Opgelet: een dag waarop slechts enkele uren (3u) wordt gewerkt, telt ook mee als ‘1 dag’. Lees meer op de website van de VDAB.

Een uitzondering hierop is de veehouderij-sector (melkvee en sinds 1/04/2024 ook varkens, pluimvee, enz.). In de veehouderij kan per halve dag (halve dag = tussen middernacht en 12u 's middags OF tussen 12u 's middags en middernacht) gewerkt worden (minimum 3u per prestatie), waardoor hier dus 100 halve dagen per kalenderjaar mogelijk zijn.

Starten met een gelegenheidsarbeider

 • Waar vind je een seizoenarbeider?

  Wanneer je overweegt een seizoenarbeider aan te nemen, zijn er verschillende manieren om de kandidaat te vinden:

  • Via de website van VDAB
  • Rechtstreekse contacten aanspreken
  • Contact opnemen met landbouwscholen
  • Een vacature hangen bij lokale handelaars
  • Op sociale media een oproep doen
 • Wie komt in aanmerking voor seizoensarbeid?

  In tegenstelling tot een flexi-job (voor alle duidelijkheid NIET mogelijk in de landbouwsector, PC 144), is seizoensarbeid mogelijk voor meerdere doelgroepen die willen bijlklussen:

  • Deeltijdse werknemers
   • ook bij minder dan 80% tewerkstelling, kan met een 'plukkaart' bijgeklust worden.
  • Voltijdse werknemers
   • VOORBEELD: een voltijdse werknemer op een bepaald bedrijf kan een dag verlof nemen en die dag gaan werken als seizoenarbeider op een landbouwbedrijf. Of hij/zij kan ook op zaterdag gaan bijklussen als seizoenarbeider.
  • Werkzoekenden en tijdelijke werklozen
  • Gepensioneerden
  • Huismannen/ huisvrouwen
  • Studenten: combinatie van vakantiejob en seizoensarbeid is mogelijk
   • VOORBEELD: de jobstudent werkt zijn uren vakantiejob in de horeca, en wil daarnaast nog een centje bijverdienen in de landbouwsector. Hij/zij kan via seizoenarbeid op je landbouwbedrijf aan de slag.
  • ...

   

 • Welke administratie komt er bij kijken?

  Bij de samenwerking met gelegenheidsarbeiders is het noodzakelijk om de volgende administratie in orde te brengen:

  • Arbeidsongevallenverzekering (is niet hetzelfde als burgerlijke aansprakelijkheid)
  • Aansluiting RSZ
  • Aansluiting bij Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk
  • Dimona (rijksregisternummer werknemer nodig!)
  • Arbeidsreglement
  • Loonfiche, fiscale fiche, individuele rekening

  Het gelegenheidsformulier of 'plukkaart' vervangt een schriftelijke arbeidsovereenkomst. Elke ingevulde dag op de plukkaart komt overeen met een dagcontract. 
  Opgelet: voor studenten die een vakantiejob en seizoensarbeid combineren, moet er wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst opgemaakt worden.

 • Wat met arbeidsveiligheid, welke taken mag hij/zij opnemen?

  Zowel in kader van de bioveiligheid op het landbouwbedrijf, als de arbeidsveiligheid moet de nodige werkkledij voor medewerkers op het bedrijf voorzien worden. Ook de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) dienen door de werkgever ter beschikking gesteld te worden.

  Bij elke machine moet een instructie (VIK, veiligheidsinstructiekaart) opgehangen worden. De VIK's van meest voorkomende machines vind je op de website van Prevent Agri.
  De nodige beschermkappen of andere veiligheidssystemen moeten aanwezig zijn. Als dat in orde is, mag de medewerker toestellen bedienen. Voor mobiele arbeidsmiddelen (zoals een heftruck) moet de medewerker een opleiding volgen.

  Opgelet: de wetgeving is anders voor studenten (ook bij combinatie vakantiejob en seizoensarbeid). Lees hier meer over het aanwerven van jobstudenten.

  Meer info vind je op de website van PreventAgri. Via PreventAgri kan je een gratis adviesbezoek aanvragen om de aandachtspunten op je eigen bedrijf in beeld te brengen

 • Wat kost het?

  Een seizoenarbeider op een landbouwbedrijf valt onder Paritair Comité 144 (PC 144).

  Situatie april 2024

  Het minimum brutoloon is 11.74 euro per uur. Per dag komt er een forfaitaire RSZ-bijdrage (4.38€/d, ongeacht het aantal gepresteerde uren) bij voor de werkgever. Er zijn specifieke rekenregels voorhanden. Informeer bij je bij jouw sociaal bureau om de exacte rekenregels voor jouw bedrijf te kennen.

  Daarnaast zijn er nog eenmalige kosten bij de aanwerving zoals de inschrijvingskost bij de 'Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk', de verzekering, het sociaal secretariaat, enz.

Meer info

Wil je graag nog meer info omtrent het aanwerven van seizoensarbeiders?

Leader

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.