Projecten

Dit project wil enerzijds werkzoekenden in de grensstreek via een aangepaste opleiding tewerk ​stellen in de veehouderij en anderzijds het voortbestaan van onze
De hopsector, die zeer sterk regionaal geconcentreerd is in de grensregio, staat voor enkele belangrijke uitdagingen. Door de marktgerichte omschakeling van bit
De agro-ecologie beoogt de ontwikkeling van teeltsystemen die efficiënt omgaan met gewasbeschermingsmiddelen en verzoent de economische, maar ook de ecologische
Het project heeft tot doel om via een geïntegreerde benadering het stroomgebied van de IJzer en de Leie bestendiger te maken t.o.v. overstromingen ten gevolge v
Het project wenst de productie en gebruik van biomassa afkomstig van marginale sites (Smarg) te valoriseren door overdracht van kennis en technologie tussen ver
Het project PATHOFLAX heeft als doel innovatieve en milieuvriendelijke strategieën te ontwikkelen voor de bestrijding van een pathogeen in het vlas, nl. Vertici
Dit project heeft tot doel een innovatieve biologische bestrijdingsstrategie te ontwikkelen door natuurlijke vijanden (sluipwespen) in te zetten die zijn aangep
De biologische oppervlaktes in België en Frankrijk groeien sterk. Desondanks vertegenwoordigt bio slechts 1% van de totale oppervlakte landbouwgrond, behalve in
Het project heeft tot doel kennis rond de beslissingsondersteunende systemen in aardappelen voor aardappelziekte en alternaria uit te wisselen tussen de Vlaande