Projecten

De polderregio, met vruchtbare zware kleibodems, leent zich uitstekend voor een rendabele teelt van wintergranen. Mede door de moeilijk te bewerken bodem versch
De Westhoek is een belangrijk teeltgebied voor pootgoed binnen Vlaanderen. De laatste jaren zien we, op vraag van een groeiende verwerkende industrie, binnen de
Het project heeft als doel het management van de familiale bedrijven in de Westhoek te
ondersteunen en op te krikken via individuele begeleiding van varkenshoud