Projecten

De consument hecht steeds meer belang aan BELEVING en authenticiteit. Producenten spelen hier op in door het aanbieden van hun producten via de korte keten.
​Iedereen BOER ambieert voor IEDEREEN een activiteit op de boerderij, van BOeren, vanuit Educatie en Recreatie. In onze sterk veranderende samenleving dragen la
Regionaal landschap Houtland, Stad-Land-schap ’t West-Vlaams hart, Inagro en gemeente Knokke-Heist dienen het samenwerkingsproject Kruisbestuivers in .
Met dit project willen we een aantal veelbelovende akker- en weidevogelmaatregelen ondersteunen gericht op patrijs, geelgors en kievit (die als paraplusoorten f
​Hoge investeringskosten en een onzekere terugverdientijd schrikken telers momenteel af om te investeren in Smartfarming. Precisielandbouw is nochtans de sleute
Het project SPRONG mikt op kleinschalige voedingsbedrijven (focus tot 10 VTE), waaronder korte keten spelers. Hun activiteiten ontwikkelden zich meestal stap pe