Gevelserre Agrotopia

AGRIFOOD4FUTURE

Project info

Project info

Project type

Horizon - Erasmus+

Startdatum

01/06/2023

Einddatum

31/05/2027

AGRIFOOD4FUTURE is een ERASMUS+-initiatief van wereldklasse dat gericht is op het ontwikkelen van beroepsonderwijs- en -opleidingsvaardigheden en onderwijsprogramma's die voldoen aan de behoeften van de "landbouw van de toekomst". Door het samenbrengen van Europese toonaangevende actoren uit beroepsonderwijs en -opleiding, academische wereld, onderzoek en bedrijfsleven uit regio's met een traditie in de agrovoedingssector (maar met een achterstand in de toepassing van nieuwe praktijken), streven we naar het opbouwen van centra voor professionele uitmuntendheid die in staat zijn om kunnen inspelen op bestaande en opkomende behoeften in de sector, terwijl we ons richten op de belangrijkste prioriteiten van de sector: digitalisering, ontkoling en duurzaamheid.

Wetenschappers, beleidsmakers en spelers in de agrovoedingssector met een open visie hebben het transformatieve potentieel opgemerkt van nieuwe en opkomende landbouwpraktijken, zoals klimaatsmart en duurzaamheid. landbouwpraktijken, zoals klimaatslimme landbouw, slimme landbouw, precisielandbouw, regeneratieve en biologische praktijken, de op NEXUS gebaseerde benadering van agrovoeding, enz., maar ondervonden moeilijkheden om ze op grote schaal toe te passen. Belemmeringen zoals onvoldoende bewustzijn, zachte en technische vaardigheden, en een beperkte ondernemersmentaliteit van, meestal, meer conservatieve landbouwprofessionals zijn remmers van verandering.

In lijn met de noodzaak om nieuwe verhalen te schrijven voor de "landbouw van de toekomst" streven we naar het implementeren en ontwikkelen van beroepsopleidingen en onderwijssystemen van laag tot hoog. opleidings- en onderwijssysteem van lage tot hogere EQF-niveaus, met inbegrip van instrumenten voor een leven lang leren voor boerenadviseurs, kmo's en agrofoodbedrijven spelers. AGRIFOOD4FUTURE zal hen voorzien van voorbeeldige beste praktijken en vooruitgang in de sector. Het zal hen uitrusten met technische, zachte en ondernemersvaardigheden voor nieuwe ondernemingen en een innovatieve mentaliteit. Het zal de perceptie en acceptatie en acceptatie van de agrovoedingssector als een aantrekkelijke beroepskeuze, terwijl de sector wordt voorbereid op de invoering van slimme, geavanceerde en duurzame praktijken. Inagro zal samen met VIVES focussen op bodemgerelateerde aspecten.

Partners

Financiers

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.