affiche vergunde hennepteelt

Wat zijn de voorwaarden om industriële hennep te telen?

Je informeert je best grondig voor je begint met de teelt van industriële hennep. Al voor je begint te telen moet je namelijk rekening houden met een aantal voorwaarden. Zo heb je een landbouwnummer nodig, moet je telen in volle grond en vóór de inzaai een teeltmelding opsturen naar het departement. We lichten alle voorwaarden hieronder toe.

De teelt van industriële hennep is gebonden aan een aantal voorwaarden. Ze zijn niet onoverkomelijk, maar je moet er natuurlijk wel op het juiste moment bij stil staan. We geven je een overzicht van de aandachtspunten vóór en na de inzaai.

De voorwaarden vóór de inzaai:

  • Je beschikt over een landbouwnummer.
  • Je hebt een geschikt perceel in open lucht. Hennep telen in serres of potten is niet toegelaten.
  • Je hebt je teeltdoel goed voor ogen. Hennep telen voor medicinale doeleinden of menselijke consumptie is in België verboden. Voor verder informatie (Q&A) kan je je richten tot het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) of het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
  • Je kiest een ras van op de rassenlijst met de in Europa toegelaten rassen. Deze hebben een THC-gehalte lager dan 0,3%.
  • Stuur een teeltmelding naar het Departement Landbouw en Visserij, samen met de verzamelaanvraag.
  • Wacht met het inzaaien van je hennep tot je een teelttoestemming krijgt van het Departement Landbouw en Visserij. Deze teelttoestemming bevat een signalisatiebord (zie foto). 
affiche vergunde hennepteelt
Industriële hennep mag maximaal
0,3%
THC bevatten.

De voorwaarden na de inzaai:

  • Het signalisatiebord waarop vermeld staat dat er op het perceel industriële hennep geteeld wordt, moet bij het veld geplaatst worden.
  • Je stuurt de officiële certificaten die aan de zakken met zaaizaad bevestigd zijn op naar het Departement Landbouw en Visserij. Je doet dit vóór 30 juni als de hennep de hoofdteelt is en vóór 31 augustus als de hennep al nateelt geteeld wordt.
  • Zodra de hennep in bloei staat (zie foto), meld je dit aan het Departement Landbouw en Visserij. Het departement doet namelijk steekproefsgewijze controle op het THC-gehalte van de bloeiwijze.
  • De hennep mag pas geoogst worden 10 dagen na het einde van de bloei. Vroeger oogsten kan enkel op aanvraag.

Heb je nog zaaizaad over en wil je dat gebruiken voor volgend seizoen? Dan moet de zak een nieuw certificaat krijgen. Je vraagt dit aan bij ‘team toezicht plantaardig teeltmateriaal’ van de Vlaamse Overheid. Mail naar Dorien.VanHoof@lv.vlaanderen.be.

Hennepplant

Meer informatie

Voor gedetailleerde informatie raadpleeg je het Departement Landbouw en Visserij.