bodemstaalname

In welke fosfaatklasse zit mijn perceel?

De fosfaatklasse bepaalt of je meer of minder fosfor mag toedienen. Hoe weet je in welke fosfaatklasse je perceel zich bevindt en voor hoelang?

Je kan op verschillende plaatsen terugvinden in welke fosfaatklasse je perceel zich bevindt. Wil je de geldigheid weten en ook direct stalen aanmelden, dan kies je er best voor om je via het mestbankloket SNapp te informeren. Wil je weten hoeveel fosfor je nu per perceel of op bedrijfsniveau mag toedienen, dan kijk je best naar je bemestingsprognose.

Controleer elk jaar het eindjaar van je fosfaatklasses, zo vermijd je dat een perceel ongemerkt een klasse verhoogt. 

Adviseur bodem en bemesting

Adviseur Bodem2

Mestbankloket, via SNapp:

Open SNapp en kies voor Start aanvraag → Wijziging fosfaatklasse. Dan zie je in de meest rechtse kolom P-klasse (eindjaar) de huidige fosfaastklasse staan.

Tussen haakjes staat het eindjaar, dus tot wanneer deze klasse geldig blijft. Om te vermijden dat je na dit eindjaar een fosfaatklasse zal stijgen, moet je ten laatste in dat eindjaar een nieuw fosfaatstaal laten nemen door dit hier aan te vragen. Staat er een (-) ipv een jaartal, dan is er voor dit perceel geen staal beschikbaar dat in aanmerking komt om een lagere fosfaatklasse aan te vragen.

TIP: Door op de filter ‘trechter’ naast eindjaar te drukken, kan je het gewenste eindjaar selecteren, om zo zeker geen staalnames over het hoofd te zien.

Op het kaartje kan je ook in één oogopslag zien welke fosfaatklasses je percelen hebben.

Vink hiervoor op de kaart de laag met de fosfaatklassen aan. Dit doe je door op de Oplijstingsknop te klikken op de percelenkaart, en vervolgens de fosfaatklassen aan te vinken. Zo verschijnt de laag met de fosfaatklassen over de percelenlaag. Als je dan op een perceel klikt, verschijnt de informatie van de fosfaatlaag en de perceelsinformatie.

Wijziging_fosfaatklasse
Wist je trouwens dat percelen
kleiner dan 0.3ha
zich altijd in klasse III bevinden (tenzij een staal dit anders aantoont)?

Mestbankloket, gronden → bemestingsprognose:

Hier kan je per perceel zien in welke fosfaatklasse het perceel zich bevindt en hoeveel fosfaat je op dit perceel mag toedienen. Dit wordt berekend na het indienen van de verzamelaanvraag.  Weet dat je meer fosfaat per perceel mag toedienen als de fosfaatbalans op bedrijfsniveau blijft kloppen en je dus het teveel aan toegediende P compenseert op andere percelen?

Fosfaatstaal nodig?

Vraag je staal via SNapp aan en kies voor het labo van Inagro

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.