Bedrijfsontwikkeling

Toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling

Tips voor je (ver)bouwplannen

Bedrijfskeuzes die je op korte termijn maakt, bepalen wat op lange termijn wel of niet kan. Neem je tijd voor een toekomstgerichte analyse en overweeg diverse scenario’s. Een efficiënte bedrijfsvoering, wetgeving, de plaats in het landschap bepalen de mogelijkheden. Onze tips helpen je met kennis van zaken te plannen.

Wil je je bedrijf verder optimaliseren, overzie dan het hele plaatje: erfordening, efficiënte looplijnen, slimme inplanting, materialen- en kleurenkeuze. Hou rekening met onderstaande tips en maakt slimme keuzes voor de toekomst van je bedrijf.  

Slimme inplanting

Verschillende factoren bepalen de uitwerking van een nieuw gebouw. Denk bijvoorbeeld aan de functionele inplanting en de esthetiek. Bij de functionele inplanting houden we rekening met de bestaande bedrijfsgebouwen én de toekomstplannen of mogelijkheden op het bedrijf. Een goed geordend en praktisch bedrijf helpt je om de efficiëntie te verhogen en dus tijds- en financiële winst te boeken. Aandacht besteden aan de esthetiek bevordert dan weer de integratie van het bedrijf in het landschap. 

Erfordening en looplijnen

Aandacht voor erfordening en looplijnen zorgt voor een functioneel, geordend en logisch bedrijf.

 • Functionele aspecten en erfordening bepalen sterk de inplantingsplaats van gebouwen. Een geordende inplanting van de vormen zorgt voor rust, evenwicht en samenhorigheid van de gebouwen op het bedrijf. 
 • Een compact bedrijf verkleint ook de loopafstanden van de landbouwer. Looplijnen zijn zo kort mogelijk. Vuile wegen blijven beperkt en kruisen de propere verharding bij voorkeur niet. 
 • De bedrijfsingang en toegang tot de woning scheiden is ook een goed uitgangspunt. 

Een voorbeeld...

Een melkveehouder wil een nieuwe melkveestal bouwen met bovengrondse mestopslag en extra sleufsilo's. Die uitbreiding kan hij op verschillende manieren aanpakken. Wij werkten drie opties uit. 

(Klik op de afbeeldingen om ze groter te maken.) 

Aandacht voor wetgeving milieu en ruimtelijke ordening

Nieuwe bouwvolumes hebben een impact op de ruimtelijke ordening, milieu en omgeving. Ze zijn dan ook onderworpen aan wetgeving.  Net daarom vergen bouwplannen meestal een vergunningsaanvraag. Goed overwogen keuzes in inplanting, kleurgebruik en materialen dragen bij aan een goed onderbouwd dossier. Informeer je goed bij de bevoegde overheden en studiebureau naar de nodige formaliteiten.

Heb je bijvoorbeeld ook al nagedacht over je landschappelijke integratie? We helpen je op weg.

Inagro denkt met je mee!

Wist je dat Inagro gratis trajectbegeleiding aanbiedt voor jouw vergunningsdossier? We geven aan wat wel en wat niet mag en bieden een overzicht van de noodzakelijke elementen in de vergunningsaanvraag. Vraag je gratis advies bedrijfsontwikkeling aan, dan plaatst een adviseur je bouwplannen op korte termijn in een langetermijnstrategie.

Interessante publicatie en pagina's

Op zoek naar meer details en inspiratie? Verken volgende brochure en webpagina's.
 • Brochure Bedrijfsintegratie

  Talrijke foto’s illustreren hoe bedrijfsintegratie via agrarische architectuur en beplanting mogelijk is zonder afbreuk te doen een efficiënte bedrijfsvoering.

 • Architectuur van bedrijfsgebouwen

  Verschillende factoren bepalen de uitwerking van een nieuw gebouw. Aandacht voor de esthetiek bevordert de integratie van het bedrijf in het landschap.

 • Landschappelijke integratie

  Via landschappelijke integratie gaat je bedrijf op in het landschap. Maar wat is landschappelijke integratie precies? En waarom en hoe pas je het toe?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.