Glastuinbouw-16.jpg

Trajectbegeleiding investeringen glastuinbouw

Laat je gratis begeleiden bij de voorbereiding van je bouwplannen.
Serres bouwen of uitbreiden is geen evidentie. De gratis trajectbegeleiding van Inagro maakt je bouwdossier sterker en laat je beter inspelen op kansen en anticiperen op mogelijke knelpunten.

Bouwplannen voor glastuinbouw brengen extra uitdagingen met zich mee. Laat je bijstaan door Inagro en kom tot een onderbouwd en gedragen dossier. 

Wat mag je verwachten?

Net als bij trajectbegeleiding voor je omgevingsvergunning word je begeleid in je plannen van droomfase tot bouwfase. Glastuinbouw heeft extra uitdagingen inzake beeldkwaliteit, water, … Inagro staat je bij vanuit haar specifieke ervaring, expertise en netwerk inzake glastuinbouw.

glastuinbouw

Waarom loont een uitgebreide voorbereidingsfase?

Uitbreiden of nieuw glasareaal bouwen is niet steeds een evidentie. Een doordacht, goed gemotiveerd dossier is daarbij even belangrijk als het nodige vooroverleg.

  • Met deze gratis trajectbegeleiding willen we tuinders individueel begeleiden en adviseren bij hun bouwplannen van droomfase tot bouwfase. Als tuinder is het niet eenvoudig om de procedures tussen droom- en bouwfase te kennen en te weten waar je rekening mee moet houden.
  • We helpen je met de communicatie van je project en organiseren een (in)formeel overleg met de vergunningverlenende overheid en je buren. Een goede communicatie en voorbereiding zijn essentieel om de vergunningsfase vlotter te laten verlopen.

 

Advies aanvragen?

Spreekt dit aanbod je aan? Vraag tijdig onze gratis trajectbegeleiding aan. Hoe vroeger onze adviseur betrokken wordt, hoe meer mogelijkheden open staan.
Een adviseur contacteert je voor een afspraak.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.