trajectbegeleiding vergunningsdossier

Trajectbegeleiding vergunningsdossier

Individuele begeleiding en advies helpt om alle procedures en aspecten in de vergunning te overzien. Hierbij spelen we in op de kansen om het dossier te versterken en anticiperen op mogelijke knelpunten. Waar nodig gaan we in vooroverleg met vergunningsverlenende partijen, buren of gemeente.

Een omgevingsvergunning is een complex gegeven. We begeleiden je van bij de droomfase tot de ingediende omgevingsvergunning. Een goed onderbouwde aanvraag is cruciaal om een vergunning te bekomen.

Van droomfase tot ingediende vergunningen in 4 stappen

Stap 1 - jouw verhaal 

Vanuit een externe, onafhankelijke visie denken we mee over jouw bedrijfsvoering.  Eerst luisteren we naar jouw verhaal en je plannen op korte en lange termijn.  

Stap 2 - jouw droom in een ruimere context

Inagro plaatst jouw droom in een ruimere context: landschap, locatie, grond, mobiliteit, water en bedrijfsordening komen aan bod. Daarvoor zetten we onze expertise in en doen we een beroep op de beschikbare kennis in Inagro. Als technische expertise vereist is, dan bekijkt de begeleider samen met jou wie bepaalde aspecten verder moet onderzoeken. Een eerste inschatting van de haalbaarheid van de vergunningsaanvraag op die specifieke locatie is het resultaat van deze fase. Indien relevant gaan we in overleg met de vergunningsverlenende overheid.

trajectbegeleiding vergunningsdossier 2

Stap 3 – het ontwerp

Onze adviseur denkt mee over de architectuur, de nodige motivaties en de landschappelijke integratie van je bedrijf. Indien nodig staat de begeleider je bij in de communicatie met bijvoorbeeld de vergunningsverlenende overheid, de buren, de gemeente en andere ondernemers.

Stap 4 - vergunningsaanvraag

Ook bij de vergunningsaanvraag kan Inagro helpen. De begeleider bekijkt of je dossier volledig, voldoende gemotiveerd en toegelicht is. Dat is belangrijk om de vergunningsverlenende partijen te overtuigen. Verder beantwoordt de expert jouw vragen over de procedure. Als het dossier ingediend is en er nog onduidelijkheden zijn, bekijkt de begeleider samen met jou welke overlegmogelijkheden er nog zijn.

Kathleen_ontwerp

De begeleiding van Inagro droeg bij aan de functionaliteit en esthetiek in het ontwerp van ons nieuw gebouw. Ook in overleg voor de indiening van het dossier stond de adviseur me bij.

Jeroen Schoonbaert

bedrijfsontwikkeling2.jpg

Inagro doet geen (technisch) studiewerk en vervangt het adviesbureau of de architect dus niet. Inagro garandeert geen goedkeuring van de vergunningsaanvraag maar weet uit ervaring dat een goed onderbouwd dossier de kans op goedkeuring aanzienlijk verhoogt.

Advies aanvragen?

Spreekt dit aanbod je aan? Vraag tijdig onze gratis trajectbegeleiding aan. Hoe vroeger onze adviseur betrokken wordt, hoe meer mogelijkheden open staan.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.