Bedrijfsbeplanting

Dossiersamenstelling bedrijfsintegratie

Sinds midden 2021 is de dossiersamenstelling bij bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning aangepast. Hoe je dossier samengesteld moet zijn, hangt af van de ligging van je bedrijf, de grootte en kenmerken van de constructie. Ontdek wat voor jouw land- of tuinbouwbedrijf van toepassing is.

Wat staat er op een landschappelijk integratieplan?

Op een landschappelijk integratieplan is minimaal het volgende terug te vinden:

 • een overzicht van de bestaande beplanting
 • een overzicht van de nieuwe beplanting
  • Type beplanting (losse heg, hoogstambomen, knotbomen,…)
  • Aan te planten soorten
  • Verwacht volume
  • Beheer

In een motivatie beschrijf je de gemaakte keuzes rekening houdend met het omliggende landschap, de bedrijfsfunctionaliteit en staltechnische aspecten. De motivatie vertelt de vergunningsverlener hoe de gemaakte keuzes tot stand kwamen.

Fiches over de soorten

Onderstaande fiches met types beplanting kan je gebruiken als onderdeel van het landschappelijk integratieplan. Ze beschrijven kenmerken en het uitzicht van de gebruikte beplantingstypes én de landschappelijke impact ervan. We geven de fiches regelmatig een update. Raadpleeg deze webpagina regelmatig voor de recentste versie.

Extra visualisaties

Sinds midden 2021 is de dossiersamenstelling bij bepaalde aanvragen voor een omgevingsvergunning aangepast. Er wordt ingezet op extra visualisatie van de bedrijfsintegratie zodat vergunningverlenende instanties beter het beoogde effect kunnen inschatten. Hoe je dossier samengesteld moet zijn, hangt af van de ligging van je bedrijf, de grootte en kenmerken van de constructie. Ontdek in dit handig schema wat voor jouw land- of tuinbouwbedrijf van toepassing is. Het schema toont in welke categorie je aanvraag valt en welke dossiersamenstelling daarbij hoort.

Inagro maakt jouw landschappelijk integratieplan op

Wil je een landschappelijk integratieplan opmaken, al dan niet in het kader van een vergunningsaanvraag? Onze adviseurs staan voor je klaar. We bieden advies én in overleg met jou maken we een plan op.

Andere interessante pagina's

Op zoek naar meer details en inspiratie? Verken volgende webpagina's.
 • Landschappelijke integratie

  Via landschappelijke integratie gaat je bedrijf op in het landschap. Maar wat is landschappelijke integratie precies? En waarom en hoe pas je het toe?

 • Handvaten voor landschappelijke integratie

  Landschappelijke beplanting beoogt een optimale visuele integratie van het bedrijf in de omgeving. Met het oog op een goed en duurzaam integratieplan zijn deze basisprincipes van belang.

 • Landschappelijk integratieplan

  We maken je wegwijs in het landschappelijk integratieplan: wat is het en waarom is het verplicht?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.