landschappelijke integratie 7

NPI-steun voor beplanting

Met de steunmaatregelen voor niet-productieve investeringen kan je tot 100% steun ontvangen bij investeringen in landschap. Zo wordt bomen en struiken aanplanten om je bedrijf te integreren in het landschap of de rand van je percelen te verrijken terugbetaald.

LET OP: NPI-steun aanvragen momenteel niet mogelijk

Momenteel is het nog niet mogelijk om een VLIF-aanvraag, en dus NPI-aanvraag, in te dienen voor 2023. Op 31 december 2022 is PDPO III geëindigd. Het Europese GLB-plan is intussen goedgekeurd, maar de vertaling in Vlaamse regelgeving is nog in opmaak. Zodra dat de Vlaamse regelgeving goedgekeurd is, zal je terug VLIF-steun kunnen aanvragen. We houden je via onze nieuwsbrief op de hoogte.

VLIF-steun voor niet-productieve investeringen (NPI)

Midden 2021 stelde de Vlaamse overheid nieuwe steunmaatregelen voor niet-productieve investeringen voor. Als actieve landbouwer kan je 50 tot 100% steun ontvangen bij investeringen in landschap, biodiversiteit, wateropslag en infiltratie, erosie en bodem. Zo wordt bomen en struiken aanplanten om je bedrijf te integreren in het landschap of de rand van je percelen te verrijken terugbetaald.

Ook wie zijn VLIF-steun al volledig benut, kan gebruik maken van deze bijzondere maatregel.

De toelage maakt deel uit van het VLIF, maar ook wie zijn VLIF-steun al volledig benut, kan gebruik maken van deze bijzondere maatregel. NPI-steun kan je aanvragen via het e-loket van het departement Landbouw en Visserij. Opgepast: deze steunmaatregel geldt tot 2023, in afwachting van een nieuwe VLIF-periode.

Grote investeringen tot 100% gesubsidieerd

Is je totale subsidiabele investeringskost groter dan 1000 euro (excl. btw) dan is de niet-productieve investeringssteun misschien wel interessanter voor jou. De NPI's zijn een aparte subsidiëring binnen het VLIF. Ze subsidiëren tot 100% van de aankoop en aanplant van jouw beplanting met het normbedrag als maximum. NPI-steun kan je ook ontvangen voor water, erosie, mechanische onkruidbestrijding.

Sta je voor een kleinere investering in beplanting? Dan is de provinciale plantgoedsubsidie misschien interessanter voor jou.

landschappelijke integratie 12

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je bent een actieve landbouwer.
  • Je start de investering pas na kennisgeving van selectie en indien van toepassing na de opmaak van een technisch verantwoordingsadvies.
  • Je toont de geselecteerde subsidiabele investeringskosten aan van minimaal 1.000 euro (excl. btw) met facturen en betaalbewijzen (inclusief werkuren  aannemer).
  • Je gebruikt streekeigen bomen en struiken.
  • Je moet de investering gedurende 5 jaar in stand houden of in gebruik hebben.

Meer info of steun aanvragen

Alle uitgebreide info over NPI-steun vind op de website van het departement Landbouw en Visserij. Deze steun aanvragen kan via het e-loket. Heb je toch nog vragen over deze of andere subsidies? Contacteer ons via bedrijfsintegratie@inagro.be

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.