landschappelijke integratie 7

NPI-steun voor beplanting

Met de steunmaatregelen voor niet-productieve investeringen kan je tot 100% steun ontvangen bij investeringen in landschap. Zo wordt bomen en struiken aanplanten om je bedrijf te integreren in het landschap of de rand van je percelen te verrijken terugbetaald.

VLIF-steun voor niet-productieve investeringen (NPI)

In 2023 stelde de Vlaamse overheid nieuwe steunmaatregelen voor niet-productieve investeringen voor. Als actieve landbouwer of groepering van landbouwers kan je 50 tot 100% steun ontvangen bij investeringen in landschap, biodiversiteit, wateropslag en infiltratie, erosie en bodem. Zo wordt bomen en struiken aanplanten om je bedrijf te integreren in het landschap of de rand van je percelen te verrijken terugbetaald.

Ook wie zijn VLIF-steun al volledig benut, kan gebruik maken van deze bijzondere maatregel.

De toelage maakt deel uit van het VLIF, maar ook wie zijn VLIF-steun al volledig benut, kan gebruik maken van deze bijzondere maatregel. NPI-steun kan je aanvragen via het e-loket van het agentschap Landbouw en Zeevisserij. 

Grote investeringen tot 100% gesubsidieerd

Is je totale subsidiabele investeringskost groter dan 1000 euro (excl. btw) dan is de niet-productieve investeringssteun misschien wel interessanter voor jou. De NPI's zijn een aparte subsidiëring binnen het VLIF. Ze subsidiëren tot 100% van de aankoop en aanplant met het vastgelegde eenheidsbedrag als maximum of de goedkoopste van drie offertes van tuinaannemers. 

Sta je voor een kleinere investering in beplanting? Dan is de provinciale plantgoedsubsidie misschien interessanter voor jou.

landschappelijke integratie 12

Voorwaarden

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • Je bent een actieve landbouwer of een groepering van landbouwers.
  • Voor de post ‘landschappelijke integratie’ vraag je drie offertes op bij tuinaannemers.
  • Je start de investering pas na kennisgeving van selectie en indien van toepassing na de opmaak van een technisch verantwoordingsadvies.
  • 6 maanden na het einde van de blokperiode bewijs je dat je de investering zult uitvoeren. Dit kan aan de hand van een ondertekende offerte, een bestelbon, …. Indien je hieraan niet voldoet, wordt het geld terug vrijgemaakt voor een andere steunaanvrager.
  • Je toont de geselecteerde subsidiabele investeringskosten aan van minimaal 1.000 euro (excl. btw) met facturen en betaalbewijzen (inclusief werkuren  aannemer).
  • Je gebruikt streekeigen bomen en struiken.
  • Je moet de investering gedurende 5 jaar in stand houden of in gebruik hebben.

Uitbetaling
De uitbetaling vindt plaats nadat een dossierbehandelaar op jouw bedrijf is geweest. Dit bezoek vindt pas plaats nadat je de facturen hebt opgeladen op het e-loket.

Meer info of steun aanvragen

Alle uitgebreide info over NPI-steun vind op de website van het agentschap Landbouw en Zeevisserij. Deze steun aanvragen kan via het e-loket. Heb je toch nog vragen over deze of andere subsidies? Contacteer ons via bedrijfsintegratie@inagro.be

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.