Beplanting naast stal

Plantgoedsubsidie van de Provincie West-Vlaanderen

De Provincie West-Vlaanderen hecht belang aan haar landschap en een goede boer-burgerrelatie. In de winter kan je financiële steun aanvragen voor de aankoop van jouw plantgoed bij een West-Vlaamse kweker.

Provinciale plantgoedsubsidie

De Provincie West-Vlaanderen hecht belang aan haar landschap en een goede boer-burgerrelatie. In de winter kan je financiële steun aanvragen voor de aankoop van jouw plantgoed bij een West-Vlaamse kweker. Het is een ideale kans als je zelf wil aanplanten, maar geen beroep kunt doen op NPI-steun of medewerking van een regionaal- of stadlandschap.

Subsidievoorwaarden

 • Je bent een actieve West-Vlaamse land- of tuinbouwer.
 • Je gebruikt streekeigen bomen en struiken afkomstig van een West-Vlaamse plantenkweker.
 • De aanplant is landschappelijk verantwoord.
 • Let op: laag- en halfstammen, leibomen en hagen rond gebouwen komen niet in aanmerking.
 • De beplanting staat in de bedrijfszone: de erfomgeving waar de agrarische activiteiten gesitueerd zijn en de omliggende percelen van de bedrijfszetel. De tuinzone wordt uitgesloten.
 • Factuurdatum ligt tussen 1 november en 1 maart.
 • Aanvraag indienen voor 30 april na voorgaand plantseizoen.
 • Factuurbedrag van minimaal 100 euro.

Een win-win voor jou en de West-Vlaamse boomkweker.

Kathleen Storme

landschappelijke integratie 5

Wat staat er minimaal op jouw factuur?

De factuur bevat gedetailleerde informatie over het plantgoed: de naam, het aantal en de maat per plantsoort. Het ontbreken van die informatie kan gevolgen hebben voor de goedkeuring van jouw aanvraag. Voor bomen koop je een hoogstam HT 6-8 cm (min) en voor bosgoed koop je de maat 60-90 (min).

Subsidiebedragen

Het reglement subsidieert aanvraagdossiers met een factuurbedrag van minimum 100 euro, inclusief btw. Goedgekeurde dossiers ontvangen maximaal 650 euro steun. Per type plantgoed worden volgende bedragen gehanteerd:

 • Bosgoed: 1 euro/plant
 • Boom: 25 euro/boom
  • 5 euro/boompaal (maximum 3 per boom)
  • 2,5 euro voor boombinders (per boom)

Sta je voor een grotere investering in beplanting? Dan is NPI-steun voor beplanting misschien interessanter voor jou.

Aanvraag indienen

 1. Bekijk zeker de voorwaarden in je vergunning, als die er is, en leef het beplantingsplan strikt na.
 2. Koop streekeigen plantgoed aan bij een West-Vlaamse plantenkweker. Bestel je planten voor 1 maart zodat je tijdig kunt planten.
 3. Voer de aanplant uit.
 4. Verzamel deze documenten:
  • het ingevuld aanvraagformulier, samen met een ondertekende de-minimisverklaring op eer (p.1 tot en met 3 in het aanvraagformulier)
  • factu(u)r(en) met gedetailleerde informatie over het plantgoed en materiaal en eventueel extra bewijs dat de aankoop gebeurde bij een West-Vlaamse plantenkweker
  • foto’s van de volledige aanplant waarbij de situering op het bedrijf duidelijk is.
 5. Bezorg ons bovenstaande documenten na het uitvoeren van de aanplant en uiterlijk op 30 april na het voorafgaande plantseizoen. Doe dat

 

Meer info

Ga je aan de slag? Raadpleeg dan zeker je beplantingsplan en voer het uit zoals voorzien. Op onze website geven we ook tips bij de aanplant. Heb je nog bijkomende vragen? Aarzel dan niet om ons te contacteren.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.