witloof

Wat kan ik doen tegen witloofmineervlieg?

Geïntegreerde bestrijding van het voornaamste plaaginsect in witloof

Een waarnemings- en waarschuwingssysteem zorgt ervoor dat je op het juiste moment een chemische behandeling kan toepassen om de witloofmineervlieg te bestrijden.

De witloofmineervlieg heeft drie generaties en komt voor vanaf mei tot oktober. Het is het voornaamste plaaginsect in witloof en is de laatste jaren steeds moeilijker onder controle te houden. Het veroorzaakt ernstige opbrengst- en kwaliteitsverliezen door de mineergangen in de witloofkrop en aantasting van het groeipunt.

Waarnemings- en waarschuwingssysteem

Samen met Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant volgen we de populaties van de witloofmineervlieg op via gele vangbakken op referentiepercelen verspreid over België. Wanneer we meer dan 15 vliegen waarnemen op een perceel, versturen we een waarschuwingsbericht met advies tot bestrijding van percelen gelegen binnen een straal van 10 km. Dit waarschuwingsbericht verspreiden we via de belangrijkste veilingen. Zo kan je op het juiste moment chemisch bestrijden.

witloof

Derde vlucht doet de meeste schade

De witloofmineervlieg heeft drie generaties of drie vluchten. De derde vlucht veroorzaakt over het algemeen de grootste schade aangezien juist deze larven in de forcerie terecht komen. De larven vreten dan zichtbare gangen in de kroppen. Meestal kan je deze blaadjes verwijderen maar als de gangen ook dieper in de krop zitten, is het witloof onverkoopbaar. De laatste jaren gaat de vlieg ook steeds vaker de groeipunten van de wortels aantasten waardoor hier geen of een misvormde krop uit groeit.  

Cyclus witloofmineervlieg
witloof

Bestrijding niet zo eenvoudig

Sinds 2017 is een behandeling met het breedwerkend insecticide dimethoaat niet meer toegestaan. Er is nog geen vast alternatief voor veldbehandeling. Naast een chemische behandeling kan een natuurlijk vijand zoals de sluipwesp ook de populatie beperken. Je gebruikt dus best bij voorkeur gewasbeschermingsmiddelen die niet schadelijk zijn voor de sluipwesp. 

 

Meer informatie over de bestrijding van de witloofmineervlieg?

Gebruik de gewasbeschermingsapp van Inagro.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.