Gele vangplaat voor de monitoring van witloofmineervlieg en wollige slawortelluis.

I-Chicory

Automatiseren van het W&W-systeem in witloof

Project info

Project info

Project type

Projecten relance 2021

Startdatum

01/06/2022

Einddatum

31/05/2025

​De hoofddoelstelling van dit project is het verbeteren en in de praktijk brengen van het nieuw ontwikkelde semiautomatische beeldherkenningssysteem voor de witloofmineervlieg en de wollige slawortelluis. Er wordt al meerdere decennia een goed gevalideerd systeem van waarnemingen en waarschuwingen toegepast, maar de laatste jaren stelt men vast dat de geleide bestrijding, zoals vandaag toegepast in de praktijk, sinds het wegvallen van breedwerkende, systemische middelen zoals dimethoaat, de plaag onvoldoende kan beheersen.

Reeds verschillende jaren wordt er door de partners gewerkt aan een semiautomatisch systeem op basis van beeldherkenning op vangplaten om de resolutie in tijd en ruimte van de waarnemingen te verbeteren. Zo wordt het systeem van de waarnemingen en waarschuwingen performanter en kan de beheersing van deze plaaginsecten opnieuw efficiënter gebeuren, maar met een veel kleinere impact op water en leefmilieu. Met dit project willen we de reeds ontwikkelde basistechnologie, die bestaat uit een semiautomatische opstelling voor gebruik in proefcentra, valideren, uitbreiden naar andere doelinsecten en klaarstomen voor de praktijk.

Het systeem (“fotobox”) is gebaseerd op lowcost camera technologie en state-of-the-art beeldverwerkingssoftware. In dit project willen het systeem ook aanpassen door een smartphone te gebruiken als basis, zo wordt het potentieel voor elke land- en tuinbouwer toegankelijk. Dit doen we in nauwe samenwerking met 10 pioniertelers en de producentenorganisaties om zoveel mogelijk landbouwers te bereiken. Ten slotte starten we met het aanleren van de herkenning van enkele parasitaire nuttige insecten aan het beeldherkenningsalgoritme om de beheersing nog duurzamer te maken.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.