Colorful countryside fields

Innovatie en praktijkimplementatie van waarnemings- en waarschuwingssystemen voor insectenplagen ter verduurzaming en internationalisering van de Vlaamse fruit- en groenteteelt

Innovatie en praktijkimplementatie van waarnemings- en waarschuwingssystemen voor insectenplagen ter verduurzaming en internationalisering van de Vlaamse fruit- en groenteteelt

Project info

Project type

VLAIO-LA

Start date

01/09/2017

End date

31/12/2021
De hoofddoelstelling van dit project is het waarnemings- en waarschuwingsproces veel efficiënter te maken door het (deels) te automatiseren, waardoor het ook effectief grootschalig zal toegepast worden in de Vlaamse geïntegreerde fruit- en witloofteelt. We stellen vast dat in de praktijk op vandaag slechts weinig waarnemingen door telers worden uitgevoerd. Enerzijds zijn deze waarnemingen zeer arbeidsintensief, waardoor ze veel tijd vergen, anderzijds vereisen ze vaak een vergevorderde expertise voor het herkennen van de verschillende plaaginsecten. Met dit project willen we een brede praktijkimplementatie van geautomatiseerde monitoring realiseren. Specifiek wordt gefocust op volgende 4 plaaginsecten: Drosophila suzukii, fruitmot, wollige slawortelluis en witloofmineervlieg.

​Binnen dit project beogen we verschillende acties en innovaties:

(1) het opzetten van een kennisplatform voor adviesverlening en innovatiestimulering, waardoor projectresultaten snel geabsorbeerd kunnen worden door de doelgroep;

(2) het op punt stellen van lokwijzen en valmodellen voor geautomatiseerde monitoringsystemen;

(3) de evaluatie, validatie en optimalisatie van beschikbare cameragebaseerde geautomatiseerde monitoringsystemen;

(4) de ontwikkeling van een volautomatische (sensorgebaseerde) herkenning op basis van meting van de frequentie van de vleugelslag;

(5) veldvalidatie van cameragebaseerde en sensorgebaseerde volautomatische waarnemingssystemen op pilootbedrijven.

Partners

Nationale proeftuin voor Witloof vzw

KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven

Inagro vzw

PCFruit - Proefcentrum Fruitteelt vzw

Financers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.