Naar een community gebaseerd semiautomatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in Vlaanderen

Trapview feromoonval koolmot

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/09/2022

Einddatum

31/08/2026

Waarnemingen en waarschuwingen (W&W) zijn een essentieel onderdeel voor een optimale geïntegreerde gewasbescherming. In de openlucht groenteteelt gebruiken we al ruim 20 jaar waarschuwingssystemen voor diverse plagen en ziekten. De waarnemingen gebeuren door de proefcentra op meerdere percelen per teelt en per regio. Gedurende het seizoen wordt op deze waarnemingspercelen wekelijks gemonitord. De monitordata, klimaatgegevens en vastgelegde schadedrempels vormen de basis voor de wekelijkse waarschuwingsberichten voor koolgewassen, prei, wortelen en witloof.

In de context van steeds strengere beperkingen op het gebruik van gewasmiddelen is een verbetering en uitbreiding van de W&W systemen noodzakelijk. De nieuwe middelen op de markt vergen bovendien een grotere kennis en meer informatie over de plaag-, ziekte- en gewastoestand op het perceel. Door nieuwe technologieën te benutten en meer digitalisering in te voeren, kunnen we de waarschuwingen voor de telers meer betrouwbaar, breder toepasbaar en meer interactief maken. 

In dit project focussen we op het verbeteren van de W&W systemen voor vier doelplagen:

  • witloofmineervlieg
  • wortelvlieg
  • koolvlieg
  • trips

Het doel is de gebruikte monitoringssystemen waar noodzakelijk te automatiseren en uit te breiden met een community van waarnemers. Verder willen we de voorspellingsmodellen optimaliseren en/of beter integreren in de data-analyse. Naast een verbeterd databeheersyssteem beogen we ook de waarschuwingsberichten performanter en meer toegankelijk te maken voor de Vlaamse groentetelers.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.