Drinkend kalf

Kalfit

Kalvergezondheid optimaliseren door systematische aanpak en correct gebruik van hulpmiddelen

Project info

Project info

Project type

Demoprojecten landbouw & visserij

Startdatum

01/07/2020

Einddatum

30/09/2022

Het project zet de Vlaamse rundveehouders aan om preventief te werk te gaan in de jongvee opfok om zo de algemene gezondheid van de kalveren te verbeteren. Dit leidt niet alleen tot minder ziekte en sterfte en minder gebruik van geneesmiddelen. Het kan bovendien de groei van de kalveren positief beïnvloeden met een vroegere eerste inseminatie en afkalfleeftijd van de vaarzen wat leidt tot een hogere rentabiliteit van het bedrijf. Tegelijk worden enkele handelingen voor het dierenwelzijn geëvalueerd/geoptimaliseerd. Specifiek wordt gewerkt rond de waterkwaliteit voor de aanmaak van kunstmelk alsook voor drinkwater, het evalueren van de weerstandsopbouw via de biestcheck, een optimale kalverhuisvesting en het voorkomen van stress door ingrepen bij kalveren.

Tijdens het project zullen tien individuele bedrijven worden begeleid in het toepassen van de PDCA-aanpak (Plan Do Check Act) met het oog op een optimale kalveropfok. Na het bepalen van specifieke doelstellingen (bv. minder kalversterfte) worden volgende stappen ondernomen: acties plannen (bv. gebruik andere waterbron), deze uitvoeren, deze handelingen evalueren via kengetallen en bij positief resultaat deze uiteindelijk permanent opnemen in het management. Daarnaast worden demonstratiemomenten georganiseerd waarbij handige systemen en tools voor de kalveropfok (o.a. melktaxi) worden tentoongesteld en opgelijst in een praktische brochure. ​Het project moet uiteindelijk leiden tot goede praktijken en concrete verbeteracties in de kalveropfok via het verschaffen van onafhankelijke, heldere en onderbouwde technische kennis aan de rundveehouders. Dit project wordt uitgevoerd door Inagro in samenwerking met ILVO, Hooibeekhoeve en DGZ met steun van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie.

In het project werden reeds verschillende zaken opgesteld om kennis en praktische tips over kalveropfok te delen met melkveehouders.

De brochure “KalFit – Fitte kalveren, yes we plan!” is een informatieve brochure die uiteenlopende en relevante thema’s eenvoudig behandelt, waaronder huisvesting (van geboorte tot en met drachtige vaars), reductie stress (bijvoorbeeld spenen), beweiding,… We geven specifieke aandachtspunten, actiepunten, protocollen en handige tips mee voor een efficiënte kalveropfok.

Infobrochure KalFit

Naast de brochure stelden we ook vier infographics op over specifieke thema’s, namelijk biestmanagement, kalverdiarree, reinigen en ontsmetten van kalverhuisvesting en luchtwegproblemen. Die infographics geven visueel en schematisch weer wat je als veehouder precies moet doen in een bepaalde situatie om een ziekteprobleem te verhelpen (bv. bij kalverdiarree) en/of ziekte te vermijden.

TIP: Hang de infographics in de stal zodat je specifieke handelingen snel en eenvoudig kunt uitvoeren.

 • Infographic biestmanagement

  Deze infographic geeft je tips over een goed biestmanagement in de kalveropfok.

 • Infographic kalverdiarree

  Deze infographic geeft een stappenplan weer wat te doen bij kalverdiarree.

 • Infographic reinigen en ontsmetten kalverhuisvesting

  Deze infographic geeft stap per stap weer hoe je de kalverhuisvesting het best reinigt en ontsmet.

 • Infographic luchtwegaandoeningen

  Deze infographic geeft stap per stap weer wat te doen bij luchtwegaandoeningen bij kalveren.

Tijdens het project organiseerden de partners ook twee demobeurzen bij ILVO en Hooibeekhoeve over kalveropfok. Daar werden onder andere verschillende hulpmiddelen gedemonstreerd (biestmeters, kalverdrinkautomaten, jongveetool, melktaxi’s, kalverhutten, pasteurs). Naast de demo’s was er een klassieke beurs met standhouders. Je kan de beurs nog virtueel bezoeken. Naast een overzicht van de standhouders vind je er ook de infographics en een uitgebreidere brochure met technische fiches en objectieve informatie over de gedemonstreerde hulpmiddelen.

 • Demo drinksystemen

  Dit filmpje toont de demo over drinksystemen die gegeven werd op de demobeurs kalveropfok.

 • Demo biestmeters en pasteurs

  Dit filmpje toont de demo over biestmeters en pasteurs die gegeven werd op de demobeurs kalveropfok.

 • Demo melktaxi's

  Dit filmpje toont de demo over melktaxi's die gegeven werd op de demobeurs kalveropfok.

 • Demo huisvesting

  Dit filmpje toont de demo over huisvesting die gegeven werd op de demobeurs kalveropfok.

Tijdens het project konden veehouders ook gratis deelnemen aan een rondleiding op Agridagen langsheen verschillende standen die hulpmiddelen aanbieden rondom kalveropfok. Relevante tips en advies werden ook meegegeven zodat veehouders deze ook in de praktijk kunnen toepassen om de kalveropfok op hun bedrijf te optimaliseren.

Daarnaast konden veehouders ook inschrijven voor een studiereis naar de site van Denkavit in Voorthuizen (Nederland) waar we een bezoek brachten aan het labo, de fabriek, de Veal Farm en een praktijkbedrijf. Hierbij konden veehouders antwoorden krijgen op al hun vragen over kunstmelk en kregen ook aandachtspunten mee zodat ze deze opgedane kennis ook op hun bedrijf kunnen toepassen.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.