Screening eiwitgewassen

Welke subsidies zijn er voor eiwitgewassen?

Vanaf 2022 zijn er via ecoregelingen subsidies mogelijk voor de teelt van eenjarige eiwitgewassen.

Ecoregelingen

De Agromilieumaatregelen uit het afgelopen GLB (2016-2020) ondergingen een metamorfose in het nieuwe GLB (2023-2027) en krijgen een andere naam: Ecoregelingen. Er zijn subsidies mogelijk voor de opname van eiwitgewassen in rotatie, voor meerjarige eiwitteelten (bv luzerne) en voor eenjarige eiwitteelten. Bij deze laatste komen gewassen voor gebruik in voeder als in voeding in aanmerking.

Soja in bloei

Eenjarige eiwitteelten

Eén van de mogelijke ecoregelingen is 'Inzaai van milieu-, klimaat- en biodiversiteitsvriendelijke teelten'. Hieronder vallen verschillende diepwortelende maaigewassen, faunavriendelijke teelten, maar eveneens eenjarige eiwitteelten.

Dit zijn voornamelijk vlinderbloemigen, maar ook mengteelten van granen en vlinderbloemigen komen in aanmerking, als een minimale zaaidichtheid gerespecteerd wordt. 

Rijpe phaseolus type nierboon

Niet enkel vlinderbloemigen

Voor eiwitteelten wordt een maximale subsidie van 600 euro per hectare uitgekeerd. Dit bedrag kan lager liggen in geval van talrijke subsidieaanvragen. De volgende teelten komen in aanmerking:

  • Voedererwten (zomer- en winterteelt ev. in mengteelt met granen);
  • Veldbonen (zomer- en winterteelt ev. in mengteelt met granen);
  • Soja;
  • Drooggeoogste erwten;
  • Drooggeoogste Vicia-bonen;
  • Drooggeoogste Phaseolus-bonen;
  • Quinoa.
afrijpende zomerveldboon in mengteelt

Voorwaarden en aanvraag

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden gekoppeld aan de subsidie. Zo moet de teelt als hoofdteelt op eigen subsidiabel landbouwareaal in het Vlaamse gewest op een minimale oppervlakte van 30 are uitgebaat worden. Verder is er geen combinatie met andere subsidies en EAG mogelijk. In geval van mengteelten dient een minimale zaaidichtheid gerespecteerd worden. Tenslotte is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk binnen ecoregelingen. 

Je zal via de verzamelaanvraag de ecoregelingen kunnen aanvragen.

Witbloeiend veldboonras

Agentschap Landbouw & Zeevisserij

Raadpleeg zeker de meest recente documenten van het agentschap Landbouw & Zeevisserij, de aanvraagprocedure en verdere info.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.