Veld vol kikkererwtenplanten

Kikkererwten telen: hoe pak je dat aan?

Met onze praktische informatie ontdek je hoe en wanneer je het beste kikkererwten teelt en waar je op moet letten.

Door de toenemende vraag naar lokale eiwitbronnen voor menselijke consumptie is er een stijgende interesse in de teelt van kikkererwten. Deze liggen namelijk aan de basis van voedingsmiddelen zoals hummus en falafel. Het onderzoek in Vlaanderen staat in zijn kinderschoenen, maar de beschikbare teelttechnische informatie uit onderzoeksliteratuur werd al in een teeltfiche gegoten.

Situering

De consument is zich steeds vaker bewust van de milieu-impact van de voedingsindustrie. Om die reden zoekt hij naar alternatieven. Gezien kikkererwten – en eveneens het afgeleid product aquafaba – aan de basis liggen van talrijke voedingsproducten, zoals hummus en falafel, is er grote interesse naar lokaal geteelde kikkererwten.
Naast de vraag uit de markt stuurt ook het beleid via verschillende wegen, zoals MAP6 en GLB, aan om zoveel mogelijk de voordelen van eiwitteelten in teeltrotatie te benutten. Deze voordelen zijn onder andere een betere bodemstructuur, het aantrekken van bestuivers en het overbodig zijn van bemesting.

Veld vol kikkererwtenplanten

Teeltfiche

De teelt werd al verschillende jaren kleinschalig uitgeprobeerd en in 2020 voor het eerst op grotere schaal beproefd. De resultaten zijn alvast veelbelovend. Zelfs in die mate dat begin 2021 een onderzoeksproject rond kikkererwten werd opgestart. Verschillende landbouwers zaaien met ondersteuning van Inagro en ILVO kikkererwten uit met als bedoeling een nieuwe Vlaamse teelt te introduceren.
De beschikbare informatie uit de eerste proeven en literatuur rond kikkererwten werden gebundeld in een teeltfiche.

Veld vol kikkererwtenplanten

We ondersteunen landbouwers in hun zoektocht naar nieuwe eiwitgewassen in rotatie. In het begin als voor gebruik in diervoeder, steeds vaker voor menselijke consumptie. Dit jaar hebben we een tiental variëteiten kikkererwten uitgezaaid.”

Jonas Claeys

Veld vol kikkererwtenplanten

Teeltfiche kikkererwten

Wist je dat?

Kikkererwten kunnen door een diepe penwortel goed tegen de droogte.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.