Screening eiwitgewassen

Naar welke nieuwe eiwitgewassen loopt er onderzoek bij Inagro?

Welke nieuwkomers hebben potentieel in Vlaanderen?

De zoektocht naar nieuwe eiwitgewassen voor teelt in Vlaanderen is volop aan de gang. Een screeningsplatform moet aantonen welke eiwitgewassen een toekomst hebben op Vlaamse akkers.

De toenemende interesse in eiwitgewassen, voornamelijk peulvruchten voor menselijke consumptie, doet de vraag rijzen welke eiwitgewassen we op Vlaamse grond kunnen telen. Om die reden start Inagro met een screening van gegeerde peulvruchten om het potentieel van deze teelten op Vlaamse bodem te bepalen

Puzzel

De consument is zich steeds vaker bewust van de impact van (de productie van) voedingswaar op het milieu. Om diezelfde reden zoekt hij naar alternatieven. Allerhande peulvruchten vormen als eiwitbron de basis voor een vegetarisch dieet of voor de productie van een vleesvervanger.  

Naast de interesse van de markt, stuurt het beleid via verschillende wegen, bv. MAP6 en GLB, ook aan om de voordelen van eiwitteelten in teeltrotatie: bodemstructuur, aantrekken bestuivers, geen nood aan bemesting ... zoveel mogelijk te benutten. Het lijkt een eenvoudige puzzel om te leggen.

Phaseolussoorten

Onderzoek opgestart

De bewuste consument is op zoek naar allerhande peulvruchten, bij voorkeur lokaal geteeld. Veel van deze peulvruchten worden op dit moment niet op Vlaamse bodem geteeld. Daarom start Inagro een screeningsplatform op. Verschillende gegeerde peulvruchten worden er uitgezaaid om het productiepotentieel ervan te bepalen. Het gaat in eerste instantie voornamelijk over verschillende soorten van erwten en bonen. Deze screening vormt mogelijks de eerste aanzet voor uitgebreider onderzoek om deze teelten aan de hand van teelthandleidingen tot bij de Vlaamse landbouwer, voedingsindustrie en uiteindelijk bij de bewuste consument te brengen. 

Rijpe phaseolus type nierboon

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.