Biologische onkruidbestrijding

schoffelen in aardappel

In de biologische teelt worden geen herbiciden toegelaten. Probleemonkruiden worden anders benaderd waarbij een uitgekiende teelttechniek doeltreffend is.

Wiedeggen is een belangrijke stap in de mechanische onkruidbeheersing. Met een precisiewiedeg kan kiemend onkruid goed bestreden worden in quasi alle teelten.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.