Carbon Farming - lokaal Carbon Farming opschalen in West-Vlaanderen

Kluit aarde in handen van landbouwer

Project info

Project info

Project type

PDPO

Startdatum

01/09/2022

Einddatum

31/12/2024

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden - en zo klimaatopwarming tegen te gaan - maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Landbouwers kunnen letterlijk CO2 uit de atmosfeer halen en binden onder de vorm van koolstof in de bodem, wat bovendien gunstig is voor de bodemkwaliteit. Steeds meer organisaties zoeken naar lokale oplossingen om (een deel van) hun onvermijdbare CO2 uitstoot te compenseren. Kortom, een lokale CO2-compensatie van hen via de land- en tuinbouwsector kan dus een win-winsituatie betekenen voor beide partijen.

Binnen West-Vlaanderen zijn er reeds kiemen gelegd voor een aantal samenwerkingen tussen landbouwers en compenseerders (o.a. Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Beernem, Vlaams Hoeverund, Lokaal Brood en Claire). Binnen dit PDPO project willen we deze cases zelfbedruipend maken en verduurzamen op lange termijn. Tevens willen we de lessen en ervaringen van die pilootprojecten bundelen in lokale aanbevelingen en praktische aandachtspunten, om verder te verspreiden en een basis te laten vormen voor toekomstige initiatieven. Op die manier wensen we in te zetten op boer en maatschappij die samen naar meer koolstofopslag werken, waarbij engagement aangewakkerd wordt binnen zowel de landbouwsector als de maatschappij.

Partners

Financiers

PDPO

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Vlaamse Overheid 'Europa investeert in zijn platteland'

Provincie West-Vlaanderen

VLM - Vlaamse Land Maatschappij

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.