routeplanner 2.0

expert onderzoeker geeft advies aan melkveehoudster in de stal

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/04/2021

Einddatum

30/03/2025

We willen de melkveehouders een wetenschappelijk gefundeerde en gebruiksvriendelijke tool aanbieden om geplande strategische beslissingen, op maat van het bedrijf en in wijzigende markt en maatschappelijke context, beter te onderbouwen en te faciliteren. Hiertoe wordt Routeplanner Melkvee opgeschaald tot een betere versie 2.0, die ook gebruiksvriendelijk is en complementair geïmplementeerd met bestaande tools. Specifiek wordt de melkveehouder vooruit geholpen door stimuli en knelpunten bij strategische beslissingen in beeld te brengen.

De verfijnde tool, ‘Routeplanner Melkvee 2.0’, moet ervoor zorgen dat toekomstgerichte melkveebedrijven in Vlaanderen deze toekomst ook daadwerkelijk kunnen vrijwaren met een gepaste en goed onderbouwde strategie (groei, bio, verbreding, weidegang, VLOG-melk, emissie-arm werken, precisiemelkveehouderij).
Om de toepassing van de ‘Routeplanner Melkvee 2.0’ door zoveel mogelijk bedrijfsleiders te bevorderen, wordt vertrokken van de succesvolle participatieve aanpak uit de bestaande Routeplanner ervaringen.

Bovendien zal de ‘Routeplanner Melkvee 2.0’ tijdens de ontwikkeling continu worden afgetoetst met de sector. Koppelingen met bestaande databanken en integratie in bestaande advisering moeten een versterkend effect aan bestaande adviseringsinitiatieven bieden. Nieuwe analysemogelijkheden, gekoppeld aan de juiste interpretatie door de leermodules en demonstratie, moeten aan de landbouwers de nodige emancipatie bieden om oplossingen voor de eigen bedrijfssituatie te vinden en de onderbouw voor een evt. businessplan toegepast op hun bedrijf te genereren. Vandaag worden melkveebedrijven geconfronteerd met dalende marges en toegenomen maatschappelijke druk, onder meer door de methaanuitstoot.

Op Vlaams niveau komt het er op aan om een melkproductie te garanderen met beduidend minder milieu-impact. Daar het voor elke melkveehouder anders zal uitpakken, wordt het zaak om die diversiteit te exploiteren om de economische impact, leefbaar arbeidsinkomen voor de boer en verzekerde productiecapaciteit voor toelevering en verwerking, te garanderen mits fel verminderde milieulast. Door economie, sociale dimensie en milieu in een planningstool te integreren, worden de handvaten aangereikt om net die keuzes naar leefbaarheid, een beter leven voor de melkveehouder en zijn gezin en substantiële milieu- en klimaatwinst af te wegen.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.