irrigatie aalton

Een alternatieve waterbron gebruiken via samenwerking over de bedrijfsgrenzen heen

Zie je mogelijkheden om, al dan niet samen met enkele buren, via een slimme samenwerking tussen wateraanbieder en waterafnemer een alternatieve waterbron aan te wenden op jouw bedrijf, dan helpt de West-Vlaamse watermakelaar je graag verder!

Water en leven zijn één. Water is dan ook cruciaal voor een vruchtbare en productieve landbouw. Sinds enkele jaren worden we in Vlaanderen echter frequenter geconfronteerd met langdurige periodes van extreme droogte. Het is dus belangrijk, dat we ons als landbouwsector wapenen tegen deze droogte. Dit kan door een goed bodembeheer, zuinig om te gaan met het beschikbare water, maar vooral ook door het vergroten van de watervoorraad. De West-Vlaamse watermakelaar helpt de West-Vlaamse landbouw meer droogte-robuust te worden, door het creëren van een grotere voorraad beschikbaar water.

Als landbouwer kan je actie ondernemen door de watervoorraad op je eigen bedrijf te vergroten. Maar soms zijn deze mogelijkheden beperkt of onvoldoende. Daarom helpt de watermakelaar jullie ook graag met het aanwenden van alternatieve waterbronnen. Dit betekent: samenwerken over de bedrijfsgrenzen heen!

bekken_Ardo_Inero

Onze doelstelling

Om watervoorraad voor de West-Vlaamse land- en tuinbouwsector te vergroten hebben we volgende doelstelling:

 • We willen voldoende water beschikbaar hebben;
 • We willen water van goede kwaliteit, voor de toepassingen waarvoor het water gebruikt wordt;
 • We willen water beschikbaar dicht bij de locatie waar het water nodig is!

Dit laatste puntje is belangrijk omdat het binnen dergelijke samenwerkingsprojecten rond duurzaam watergebruik, de bedoeling is het water zo efficiënt mogelijk te verdelen. Transport over de weg is immers niet duurzaam en inefficiënt.

Zuivering afvalwater

Investeren in een grotere waterbeschikbaarheid op je bedrijf kan je zien als de beste droogteverzekering die er is.

Dries Mergaert

Watermakelaar

Irrigatie_spinazie

Welke mogelijkheden zijn er en wat moet je weten

 • Welke alternatieve waterbronnen zijn er?

  Er kunnen verschillende waterbronnen aangewend worden binnen de land- en tuinbouw. We focussen ons in eerste instantie op:

  • Oppervlaktewater: hoofdzakelijk winterwater (wanneer voldoende water aanwezig is) op te sparen naast de waterloop
  • Gezuiverd afvalwater (van huishoudens of bedrijven)
  • Hemelwater (van grote verharde oppervlaktes of afgekoppelde rioleringsleidingen)
  • Bemalingswater (permanente bemalingsbronnen bv. onder verkeerstunnels, ondergrondse constructies ...)
 • Welke belangrijke aandachtspunten zijn er?

  In het algemeen zijn er enkele belangrijke aandachtspunten om mee rekening te houden voordat een alternatieve waterbron kan worden aangewend. 

  1.  Het is belangrijk zicht te hebben op het beschikbare volume en wanneer dit volume beschikbaar is, alsook het volume water dat je wenst te gebruiken. Afhankelijk van de waterbron is het voldoende een beperkte voorraad aan te leggen of een grootschalige opslag te voorzien. 
  2.  Afhankelijk van de waterbron zijn er bepaalde wettelijke bepalingen die gevolgd moeten worden. Dit hangt sterk samen met de waterkwaliteit en de beoogde toepassing. 
  3.  De waterkwaliteit is een belangrijk aspect. Bepaalde alternatieve waterbronnen hebben een minder geschikte waterkwaliteit voor bepaalde landbouwkundige toepassingen. Het is belangrijk hier vooraf voldoende zicht op te hebben. 
  4.  Krijg zicht op wie het water kan/wil gebruiken en hoe het water verdeeld kan worden. Wil je het water enkel aanwenden op jouw bedrijf, of zijn er nabij ook buren die van dit water gebruik kunnen maken? Via een uitgebreid samenwerkingsproject kan de positieve impact van een project worden vergroot en worden de kosten gespreid. Een efficiënte verdeling van het water via bv. een leidingnetwerk, zorgt voor een makkelijker en duurzaam watergebruik. 
  5. Bekijk het financiële kostenplaatje en bereken of het project financieel rendabel is. Alternatieve waterbronnen aanwenden zal sowieso een bepaalde investering vereisen. Het is belangrijk vooraf goed zicht te hebben op hoeveel alles zal kosten ten opzichte van de winst in volume beschikbaar water. 
 • Zijn er subsidies voor initiatieven rond het gebruik van alternatieve waterbronnen?

  Water is een erg actueel thema. Zowel waterkwaliteit, wateroverlast en watertekort komen vaak onder de aandacht. Dit leidt ertoe dat er de afgelopen tijd verschillende projectoproepen werden gelanceerd rond duurzaam waterbeheer en circulair watergebruik. Deze projectoproepen bieden meestal een mooi subsidiebedrag aan. Daardoor kunnen uitdagende en/of innovatieve projecten sneller ingang vinden en worden projecten sneller financieel haalbaar. De watermakelaar helpt graag zoeken naar de geschikte, meest interessante projectoproepen wanneer deze zich voordoen. Het is echter wel interessant een projectidee of mogelijkheid al voldoende te verkennen voor een projectoproep open staat, want de indienperiode voor dergelijke oproepen is vaak relatief kort. Snel kunnen schakelen is dan dus de boodschap.

 • Waarmee helpt de watermakelaar?

  De watermakelaar kan je project ondersteunen en alle partijen samen rond tafel brengen om zo een potentiële waterbron ter beschikking te stellen en te verdelen onder één of meerdere afnemers. Concreet wordt er begeleiding voorzien en wordt advies gegeven over:

  • Het beschikbare volume en hoe dit benut kan worden;
  • De waterkwaliteit: de nodige kwaliteit en of de bron daaraan voldoet of dat eventuele zuivering nodig is;
  • Het wettelijk kader en nodige vergunningen;
  • Mogelijke subsidiekanalen;
  • Hoe samengewerkt kan worden tussen de verschillende partners: tussen wateraanbieder en waterafnemer(s) en tussen de waterafnemers onderling;
  • Het financiële kader en de rendabiliteit van het project. 

  Samen met de watermakelaar bekijken we een eerste idee rond een mogelijke waterbron en gaan we samen op weg om deze op een zo efficiënt en duurzaam mogelijke manier beschikbaar te stellen. 

Vragen of ideeën? Neem contact op!

Heb je momenteel water tekort en weet je niet wat de beste optie is voor jouw bedrijf om meer water ter beschikking te hebben, wil je water efficiënt gebruiken tijdens een zomer wanneer de droogte minder hard toeslaat of zie je mogelijkheden om bepaalde alternatieven aan te wenden op jouw bedrijf of om samen te werken met bepaalde collega's in de omgeving? Aarzel niet om de West-Vlaamse watermakelaar te contacteren!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.