Samenwerken rond Efficiënte Waterverdeling vanuit Provinciaal Spaarbekken (SEWaPS)

Spaarbekken Ardooie nabij

Project info

Project info

Project type

Projecten relance 2021

Startdatum

01/07/2022

Einddatum

31/12/2025

​Het provinciale GOG (gecontroleerd overstromingsgebied) te Ardooie doet dienst als waterbuffer tegen wateroverlast en als watervoorraad tijdens droge periodes. De gangbare praktijk op deze locatie is om het water met aaltonnen op te halen en te transporteren over de weg.

Transport over de weg is duur, tijdrovend en veroorzaakt extra rijbewegingen. Enkele landbouwers binnen dit samenwerkingsverband legden een vaste leiding aan om het water te transporteren. Een manier van werken die veel efficiënter is. Door gebruik te maken van een elektrische pomp en een ondergrondse drukleiding gaan de landbouwers efficiënter en energiezuiniger te werk. De beregening kan zo vlotter verlopen. Dit initiatief betreft een testlocatie, waar ook de provincie zelf uit wil leren om deze manier van werken uit te rollen op andere locaties.

Voor zowel de betrokken landbouwers als voor de provinciale dienst waterlopen is het belangrijk om tijd-specifiek inzicht te krijgen in de actuele beschikbare waterhoeveelheid in het bekken, de noden van de omliggende landbouwers en hoe het water onderling wordt verdeeld. Via peilmetingen in het GOG, een digitale debietsmeter (of debietsmeters) gekoppeld aan de pompsturing en het ontwikkelen van een eenvoudige registratieapp zullen de landbouwers zicht hebben op de beschikbare waterhoeveelheid, kunnen ze onderling afstemmen wie, wanneer water kan afnemen en zal de gebruikte hoeveelheid water automatisch worden geregistreerd. Op deze manier kan de werking nauwkeurig worden opgevolgd. Ook de provinciale dienst waterlopen kan hieruit leren en bij succes deze formule op andere locaties uitrollen.

Concreet worden volgende zaken opgenomen binnen dit project:

  • Opmaak van een concreet afsprakenkader tussen de landbouwers onderling en tussen provincie en landbouwers;
  • Het uitwerken van een registratiesysteem zodat de landbouwers eenvoudig kunnen afstemmen wie wanneer water onttrekt;
  • Het uitwerken van een peilsysteem waarbij de watervoorraad in het provinciaal bekken automatisch wordt gemonitord;
  • Een eenvoudig aansturingssysteem van de pomp om water te onttrekken;
  • Een registratiesysteem zodat bijgehouden wordt wie, wanneer, hoeveel water onttrekt.

Voor het uitwerken van deze zaken zal specifieke hardware worden geïnstalleerd en zal daarop aansluitend de nodige software worden uitgewerkt.

De uiteindelijke werking van het project (het afsprakenkader en overeenkomsten) zal als resultaat van dit project worden gedocumenteerd op deze projectpagina, alsook via de nieuwsberichten van Inagro.

Dit project loopt af op 31/12/2025, de resultaten zijn gratis beschikbaar voor alle ondernemingen die in de landbouw- of bosbouwsector of -subsector actief zijn. Daarnaast wordt op het einde van het project een demomoment georganiseerd aan het spaarbekken om de werking en de samenwerkingsvorm, de resultaten van dit project, kenbaar te maken en verder te verspreiden.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.