Luchtbeeld site Inagro

Onze onderzoeksinfrastructuur

Uitgebreide en gespecialiseerde faciliteiten

De wetenschappelijke en technische medewerkers van Inagro voeren een uitgebreid praktijkgericht en -gestuurd onderzoeksprogramma uit. Dat gebeurt in onze eigen onderzoeksinfrastructuur en op landbouwbedrijven.

Focus op diverse teelten

Het onderzoek naar teelten in openlucht concentreert zich op tuinbouw-, akkerbouw- en voedergewassen, zowel in een gangbaar als in een biologisch teeltsysteem. Om in diverse grondsoorten en omstandigheden gedegen onderzoek te kunnen uitvoeren, hebben we verspreid over de provincie proefvelden aanliggen. Biologische productie krijgt extra aandacht op ons Proefbedrijf Biologische Landbouw.

Voor serreteelten ligt de focus op bladgewassen en vruchtgroenten. Meer en meer spitst het onderzoek zich toe op de teelt uit de grond. Het onderzoek naar teelt in hydrocultuur voeren we uit in de dakserre Agrotopia, die beschikt over hoogtechnologische infrastructuur voor hedendaagse glas- en stadstuinbouw. De grondgebonden teelten bevinden zich in de serre op onze site in Beitem. Aardbeien telen we in volle grond, op stellingen en onder glas.

Voor onderzoek naar eetbare paddenstoelen beschikken we over moderne en uitgebreide faciliteiten die toelaten om de volledige teeltcyclus te onderzoeken. Denk aan bunkers voor onderzoek naar het composteringsproces en drie proefcellen voorzien van een sas met onder- en overdruk voor onderzoek naar de strijd tegen ziekten en plagen. We beschikken ook over de nodige infrastructuur voor onderzoek naar witloof in hydrocultuur.

We bieden ook onafhankelijk advies in de dierlijke sector, onder meer aan melkvee- en varkenshouders. Daarvoor werken we nauw samen met landbouwbedrijven. Ons praktijkcentrum aquacultuur beschikt over onderzoeksinfrastructuur voor de productie en opkweek van zoetwatervis, in het bijzonder snoekbaars. We beschikken ook over infrastructuur voor onderzoek naar professionele insectenkweek.

Ook aandacht voor thema's

Thema’s die van oudsher aan bod komen zijn onder meer rassenkeuze, teelttechniek en gewasbescherming. Gaandeweg zijn daar nieuwe onderzoeksdomeinen bijgekomen, zoals water, bodem, energie en milieu. Vandaag werken we ook rond smartfarming. Ook daarvoor beschikken we over infrastructuur en materiaal. Waar nodig werken we samen met technologiebedrijven, sectorgenoten en leveranciers.

We beschikken over klimaatkamers en kweekkasten met gecontroleerde omstandigheden en (led)verlichting. Hoogtechnologische en vernieuwende faciliteiten bij Inagro zijn de installatie voor preiteelt in hydrocultuur, de opslagruimte voor geoogste gewassen, een co-vergistingsinstallatie met warmtekrachtkoppelingsmotor, een denitrificatieplatform en diverse PV-installaties, onder meer met batterijsysteem. Op onze site in Beitem staat ook een gewascontainer voor onderzoek naar meerlagenteelt in een gesloten omgeving.

We hebben jarenlange ervaring met variëteitstesten en veldproeven in diverse gewassen. Bovendien zijn we bedreven in het gebruik van technieken voor veldproefmonitoring. Verder evolueert onze apparatuur naar duurzamere, objectievere en digitale technologieën. Denk bijvoorbeeld aan een GPS-geleide zaaimachine, een GPS-gestuurde spuitrobot en precisielandbouwtechnieken, zoals sensoren, drones en satellieten. De RTK-GPS voor veldbeheer en het fijnmazige netwerk van weerstations verhogen de kennis en kracht van de proeven en de waarschuwings- en voorspellingsmodellen.

Labo

Voor snelgroeiende teelten en bij snel wijzigende weersomstandigheden is kort op de bal spelen cruciaal. Een snelle, kwaliteitsvolle analyse is dan ook van groot belang. We beschikken over een eigen, onafhankelijk en erkend laboratorium. Land- en tuinbouwers kunnen er terecht voor een analyse van hun bodem, gewassen, mest, water en veevoeder. Het moderne labo is uitgerust met diverse apparatuur voor monstervoorbereiding en verschillende meetapparatuur voor een waaier aan analyses. Klanten kunnen 24/7 stalen aanleveren via de gekoelde nachtkluis.

Tekening sites infrastructuur

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.