erosie

Hoe kan ik de algemene erosiegevoeligheid van mijn percelen verminderen?

Enkele tips om meer bodem op je percelen vast te houden.

Als je te kampen hebt met afspoelen van vruchtbare aarde, kan je enkele maatregelen nemen om dit te verhelpen. We geven je enkele tips.

Door maatregelen te nemen op je velden, kan je afspoelende aarde door erosie beperken. De brongerichte aanpak op je velden zorgt er ook voor dat er op lagergelegen plaatsen minder modderoverlast opduikt. Dankzij volgende tips maar je je bodem weerbaarder tegen hevige neerslag en de gevolgen van erosie. 

​Tip 1: Vorming van een goede bodemstructuur

Veel organische koolstof in de bodem door de toevoer van organische stof te verhogen en de afbraak te reduceren, maakt dat je een goede bodemstructuur kan bekomen. Zorg hierbij voor een optimale bodem-pH door eventuele bekalking en voorkom bodemverdichting door o.a. een aangepaste bandenspanning en de totale machinegewichten te beperken.

Tip 2: Ruw bodemoppervlak

Leg je zaaibed bij het klaarleggen zo grof mogelijk. Waar mogelijk zorg je ervoor om oppervlakkige insporing weg te werken via sporenwissers. Werk je met ruggenteelten, dan kan je gebruik maken van drempels in de voren tussen de ruggen. Werk hiervoor bij voorkeur volgens de hoogtelijnen, dus dwars op de helling.

kooirol_erosiegevoeligheid

Tip 3: Maximale bodembedekking

Laat je bodem zo weinig mogelijk onbedekt. De periodes tussen 2 cultuurteelten, vul je best in door groenbedekkers in te zaaien. Waar mogelijk laat je de gewasresten aan de oppervlakte liggen  door minimale bodembewerkingen of directe inzaai.

Niet-kerende bodembewerking doet erosie met
meer dan 85%
afnemen.

Niet-kerende bodembewerking in de praktijk

Door je bodem niet-kerend te gaan bewerken, maak je hem los waarbij je de bodem minimaal verstoort. Dit is mogelijk bij de meeste teelten met vergelijkbare opbrengsten als bij het klassieke ploegen. Hierbij hebben de meeste teelten een goed verkruimelde bovenlaag en een vastere ondergrond die wordt opengebroken zonder kluitvorming. Het tijdstip waarop je de bodem gaat bewerken, is veel belangrijker dan bij ploegen. Meestal kan pas enkele dagen later gezaaid of geplant worden, omdat de bodem bij niet-kerende bodembewerking vaak iets natter is en dan moeilijker bewerkt kan worden. 

De bodem is het begin van alles

Stijn De Wulf

landbouwer Ledegem

cultivator_erosie

Vragen?

Had je graag wat meer advies over hoe je zelf erosie kunt aanpakken?
Neem met ons contact op!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.