Waarborgregeling voor klasse 1-bedrijven

Sfeerfoto landschappelijke integratie

Land- en tuinbouwers investeren al heel wat in landschappelijke beplanting. Op 1 maart 2024 versterkte het provinciebestuur zijn beleid voor klasse 1-bedrijven, onder andere met een waarborgregeling. Zo wil de provincie gelijkheid creëren voor alle vergunningen in het buitengebied en beplantingsplannen correct uitgevoerd zien.

Voor wie?

Iedereen die woont en werkt op het platteland draagt verantwoordelijkheid om de kwaliteit van het landschap te behouden. Maar om economische activiteiten uit te oefenen heb je bedrijfsgebouwen nodig. Dat gaat vooral over land- en tuinbouwbedrijven, maar ook over andere bedrijven in de open ruimte.

Let wel: de provincie is enkel de vergunningverlenende overheid voor klasse 1-bedrijven.

Wat?

Het provinciebestuur versterkt haar beleid rond de landschappelijke integratie van constructies in het buitengebied om…

 • gelijkheid te creëren voor alle vergunningen in het buitengebied
 • beplantingsplannen correct uitgevoerd te zien
 • landbouw en landschap dichter bij elkaar te brengen

Daarvoor zal de provincie de visie op landschappelijke integratie aftoetsen in het vergunningstraject en evalueren na realisatie. Je kunt blijven rekenen op ondersteuning in iedere fase van het traject.

landschappelijke integratie van stallen met hoogstammige bomen

Wat is de visie?

In een visiedocument legt de provincie die basiselementen van een goede landschappelijke integratie vast. Inagro past de principes uit het visiedocument al langer toe. De handvaten voor landschappelijke integratie beschrijven we op onze website. Wil je de volledige visie inkijken, surf dan naar de website van het provinciebestuur.

Hoe kan jij die visie toepassen?

Voer(de) je een bestaand beplantingsplan uit dat Inagro ontwierp, dan ben je helemaal mee. Dien je een nieuwe vergunningsaanvraag in, dan moet je duidelijk maken welke inspanningen je al leverde op het vlak van landschappelijke integratie en wat je zal doen om het nieuwe gebouw te integreren in het landschap. Dat doe je in een landschapsintegratieplan. Welke documenten je verder nodig hebt in je dossier, vind je op deze webpagina.

Wil je een integratieplan opmaken, al dan niet in het kader van een vergunningsaanvraag? Onze adviseurs staan voor je klaar. We bieden gratis advies. In overleg met jou maken we een plan op. Daarbij houden we uiteraard rekening met de nieuwe visie van het provinciebestuur, maar ook met de functionaliteit van je bedrijf en de erfordening.

Hoe ziet de provincie toe op de uitvoering van het integratieplan?

Via een waarborgregeling wil het provinciebestuur zekerheid dat de aanplant ook daadwerkelijk en correct gebeurt. Van rechtswege zal er een waarborg geïnd worden. Na uitvoering van de afgesproken beplanting wordt de waarborg teruggestort.

Let op: deze regeling treedt in werking voor de vergunningen van klasse 1-bedrijven die vanaf 1 maart 2024 worden ingediend bij de provincie West-Vlaanderen. Hanteert je gemeente een waarborgsysteem, dan geldt dat systeem en int de provincie geen waarborg.

landschappelijke_integratie
 • Hoe wordt de waarborg berekend?

  De waarborg wordt berekend op basis van de effectieve kost van alle beplanting die extra aangeplant moet worden. Hoe meer beplanting al aanwezig was, hoe minder er moet bijkomen en hoe lager de waarborg is.

  Er zijn geen standaardprijzen voor plantmateriaal en aanlegwerken. Daarom berekent de provincie de waarborg op basis van een forfaitaire prijs per boom en per struik (bosgoed) en een eenheidsprijs voor aanplant.

 • Wanneer wordt de waarborg geïnd?

  Je levert de waarborg ten laatste drie maanden na het verlenen van de vergunning en in ieder geval vóór aanvang van de werken. Dat kan met een bankwaarborg of via een overschrijving op de Deposito- en Consignatiekas.

 • Wanneer wordt de waarborg terugbetaald?

  Is de aanplant gerealiseerd, dan bewijs je de aanplant met fotomateriaal of komt er iemand langs. Beoordeelt de provincie de aanplant als correct uitgevoerd, dan wordt de waarborg terugbetaald.

  Heb je drie jaar na het verlenen van de vergunning nog geen waarborg teruggevraagd, dan zal de provincie contact opnemen. Er kunnen goede redenen zijn waarom de aanplant nog niet gebeurd is, bijvoorbeeld: de bouwwerken zijn nog niet afgerond. Daarom zal er telkens met de landbouwer gezocht worden naar de beste oplossing.

  Voer je de aanplant ook daarna niet uit, dan zal de waarborg ingehouden worden. Maar ook dan blijft de verplichting bestaan om het integratieplan uit te voeren. Bij een volgende vergunning wordt er sowieso op teruggekomen. Er is zelfs verval van de volledige vergunning mogelijk.

Simulatie invloed van historische beplanting op waarborg

Bekijk hier de invloed van historische beplanting op waarborg

• Anoniem plan fase 1: aanvraag melkveestal vereist extra beplanting > waarborg: 2477,52 excl. btw.
• Anoniem plan fase 2: beplanting uit vorige vergunning is correct uitgevoerd > aanvraag extra jongveestal 2 jaar later vereist beperkte extra beplanting > waarborg: 679,22 euro excl. btw.

Subsidie voor beplanting

Verschillende instanties geven je een financieel duwtje in de rug om je beplantingsplan uit te voeren. Bekijk alle subsidiemogelijkheden op onze website.

Aan de slag?

Dien je als klasse 1-bedrijf binnenkort een vergunningsaanvraag in? Bekijk alle info op de website van de Provincie West-Vlaanderen. Of laat je begeleiden: vraag advies aan Inagro.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.