trajectbegeleiding vergunningsdossier 2

Advies over jouw bedrijfsontwikkeling

Lange termijnplanning, erfordening en architectuur

Onafhankelijk advies over erfordening, architectuur en lange termijnplanning bij jouw (bouw)plannen. Bedrijfskeuzes die je op korte termijn maakt, bepalen wat je op lange termijn wel of niet kan. Een toekomstgerichte analyse van je plannen is eerste stap om slimme keuzes te maken over de inplantingsplaats en materiaal- en kleurgebruik van (nieuwe) infrastructuren.

Wil je je bedrijf verder optimaliseren, overzie dan het hele plaatje: Hoe kan ik zo efficiënt mogelijk werken? Wat zijn mijn looplijnen en hoe hou ik ze kort? Zijn mijn ideeën naar nieuwe infrastructuren vergunbaar?  Zijn mijn korte termijn ideeën ook de beste op lange termijn?

Met een Inagro-advies vanuit een onafhankelijk helikopter overzicht doorprik je je bedrijfsblindheid en neem je de juiste beslissingen op korte en lange termijn.

In 4 stappen naar een functioneel, esthetisch en betaalbaar plan

Stap 1 – Jouw verhaal

Je Inagro-adviseur luistert naar jouw plannen en denkt mee over huisvestiging, verluchting, inplanting van de gebouwen, looplijnen en arbeid.

Stap 2 – Mogelijke oplossingen

De adviseur doorbreekt bedrijfsblindheid en reikt oplossingen en scenario’s aan waarbij functionaliteit en efficiënte looplijnen voorop staan. Het karakter van het bedrijf, het omliggend landschap, vereisten op vlak van licht, water, geur, … worden in rekening gebracht en afgewogen.

landbouwintegratie

Stap 3 – Keuzes maken tot een slimme, functionele bedrijfsstructuur.

Door de voor- en nadelen van de opties te overlopen komen we tot geschikte keuzes op lange en korte termijn. Zodra de inplanting vastligt, volgen de materiaal- en kleurkeuzes in harmonie met het bedrijf en de omgeving.

Stap 4 – Vergunningsaanvraag

Ook bij de vergunningsaanvraag kan Inagro helpen. We motiveren de gemaakte keuzes in inplantingsplaats, vormgeving en kleurkeuze en bekijken samen met jou welke  groenelementen de integratie kunnen versterken. Een goed onderbouwd dossier verduidelijkt het proces naar een vergunning.

landbouwintegratie

Dankzij de adviseur van Inagro heb ik mogelijkheden leren zien die ik anders nooit overwogen zou hebben. 

Patrick Packet

bedrijfsontwikkeling

Wat mag je verwachten?

  • Gratis advies en ondersteuning bij de ordening van jouw bedrijf. Daarvoor maken we in overleg verschillende langetermijnplannen op.
  • Ondersteuning bij jouw bouwvergunning. Je kan op ons rekenen met aandacht voor:
    • advies bij de mogelijke langetermijnplannen;
    • advies over de inplantingsplaats van nieuwe gebouwen, rekening houdend met functionaliteit, diergezondheid en de esthetiek van jouw bedrijf;
    • advies bij de vormgeving, het materiaalgebruik en de kleurkeuze van nieuwe gebouwen.
Kathleen advies landbouwer

Vraag jouw gratis advies aan

Win advies in tijdens de droomfase om zo maximaal je kansen open te houden!

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.