bomen aangeplant in een weide

Waar plant ik best aan?

Bij de keuze van waar je als teler best aanplant, hou je rekening met: de ideale perceelinrichting en het beheer van de weide en beplanting en de gewenste oriëntatie van de rijen.

Hou als teler rekening met de ideale perceelrichting en beheer van weide en aanplanting

Individueel, verspreid, in rij ofwel in zogenaamde ‘voederblokken’, dwars door of centraal in de weide aangeplante bomen of struikenrijen. 

Tip! Zorg voor voldoende schaduwplekken door bomen of struiken. Bij te weinig schaduw tegenover het aantal dieren kan een concentratie van uitwerpselen een verhoogde ziektedruk en parasitaire besmetting van je dieren veroorzaken. En zorgt lokale vertrappeling voor een verdichting van de bodem en het wegkwijnen van de grasmat.

aanplant bosje voederbomen

Een gedragsstudie bij runderen toonde het belang aan van een diverse weide met zowel windrijkere als schaduw en windarmere zones. Zo graasden runderen het liefst parallel met de windrichting en windluwe zones. Overdag rustten ze het liefst op iets winderige plaatsen om te ontsnappen aan storende vliegen.

Willem Van Colen

Onderzoeker agronatuur Inagro

bomen in graasweide

Opgepast voor de combinatie van vee en fruitbomen!

Extra aandacht is nodig bij de aanplant van vruchtdragende bomen in graasweides. Wanneer fruit bedoeld is voor menselijke consumptie moet contact met uitwerpselen vermeden worden. Verder kan het fruit nadelig zijn voor de dieren:

  • verstikking,
  • te suikkerrijk,
  • verstoring van de vertering,…

Hou als teler rekening met de gewenste oriëntatie van de rijen

De oriëntatie van de rijen bomen en struiken wordt gekozen in functie van de vorm van je perceel en de rol die de beplanting moet vervullen. De meeste veehouders zoeken naar een compromis tussen voldoende schaduw en windbreking voor de dieren én een minimale impact op de grasgroei.

Een noord-zuid-oriëntatie zorgt bijvoorbeeld voor een niet al te ruime schaduwzone met minder impact op je gras. Maar dan kunnen je dieren op het heetst van de dag net iets minder profiteren van de schaduw afkomstig van de bomen. Door de bomenrij loodrecht op de dominante windrichting (zuidwest voor onze regio) te zetten, zorg je voor een maximale windbreking en beschutting tegen guur weer.

bomen in graasweide landschap

Aan de slag met voederbomen

Lees verder over hoe je aan de slag kunt gaan met voederbomen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.