Natuurvriendelijke maatregelen

Overzicht demoperceel agromilieu

We zetten maximaal in op goede landbouwpraktijken, waarbij we praktische ervaring opdoen over aanleg en beheer van bestaande of kansrijke agronatuurmaatregelen.

Keverbanken bevorderen de aanwezigheid van plaagbestrijdende insecten en dragen daardoor bij aan het onder controle houden van plagen in gewassen.

Als je bloemenmengsels inzaait voor de patrijs, dan voorzie je best ijle stukken met veelbloeiende kruiden, maar tegelijkertijd ook zones met ruigere vegetatie.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.