Aardbei met witziekte

Betere geïntegreerde gewasbeschermingsstrategie in aardbeienteelt

Hier kom je te weten wat geïntegreerde gewasbescherming is en hoe je die tot een hoger niveau kan tillen in je aardbeienteelt.

Net zoals in andere teelten kunnen verschillende ziekten, plagen en onkruiden problemen veroorzaken gedurende het teeltproces van aardbeien. Om economische verliezen te beperken is een goede beheersing van uiterst belang. Ontdek hier hoe je geïntegreerde gewasbescherming verder optimaliseert. 

Trips, spintmijten, bladluizen, witte vlieg, Drosophila suzukii en rupsen. Het is maar een greep uit de reeks van plagen die mogelijks problemen veroorzaken in aardbeien. In een grondteelt kunnen zelfs plantparasiterende aaltjes zich voeden op de wortels waardoor schade optreedt. En alsof dat nog niet genoeg is, heb je nog verschillende ziekten die schade veroorzaken. Denk hierbij aan Phytophthora spp., Botrytis cinerea, witziekte, Verticillium spp., Fusarium spp., Rhizopus spp., Mucor spp. en tal van anderen. Een geïntegreerde gewasbescherming (IPM of Integrated Pest Management) en bestaat uit 3 pijlers: 

 1. Preventie 
 2. Monitoring 
 3. Interventie 

Iedere pijler is uiterst belangrijk voor een goede IPM-strategie. 

Preventie

Een goede IPM-strategie start bij het vermijden van ziekten en plagen in je teelt. Dit begint met goede hygiënemaatregelen op je bedrijf. Houd rekening met volgende tips: 

 • Gebruik gezond plantgoed, vrij van ziektes, plagen en schadelijke residu’s. 
 • Kies een tolerant en/of resistent ras. 
 • Start in propere potten, goten, ... in geval van een substraatteelt.
 • Stuur het klimaat op een correcte manier, vermijd tocht en een te hoge of te lage relatieve vochtigheid. 
 • Gebruik pathogeenvrij water in je teelt. 
 • Verwijder rotte vruchten of zieke planten. 
 • Stimuleer de aanwezigheid van nuttigen, bijvoorbeeld door een gepast biotoop op je bedrijf aan te leggen of commerciële nuttigen uit te zetten. 
 • Hang vangplaten of vallen uit. ​​​
Aardbei met witziekte

Monitoring is één van de belangrijkste werkzaamheden op een aardbeienbedrijf.

Kris De Guffroy

Bio_aardbei

Monitoring

Een goede monitoring laat toe ziekten en plagen in een vroeg stadium op te sporen. Zo vermijd je het best een exponentiele groei van plagen of ziektes. Daarboven is het belangrijk te weten met welke vijand je te maken hebt, zodat je de meest geschikte actie eraan koppelt. Sommige plagen monitor je via plakvallen, zoals trips of witte vlieg, maar andere, zoals spintmijten, moet je in je gewas bekijken.  

In geval van plagen is het belangrijker een goed evenwicht na te streven tussen plaag en nuttige, dan de plaag tot de laatste individu trachten uit te roeien. Het monitoren van nuttigen levert je erg waardevolle info over de toestand in je gewas. Ben je zelf minder bedreven in het monitoren van plagen en nuttigen in je teelt, aarzel dan niet en doe beroep op onze dienst ‘Monitoring van nuttigen en plagen in zachtfruit’ . Heb je problemen met ziekten, maar is het onduidelijk met welke ziekte je te maken hebt, dan helpt onze dienst ‘Plantendiagnostiek’  je hierbij. 

Aardbei met trips

Interventie

Als ziekten of plagen aanwezig zijn in je teelt, dan moet je die op een correcte en zo duurzaam mogelijke manier beheersen. In het kader van IPM moet je proberen om vooral zo weinig mogelijk tussen te komen en zo min mogelijk chemische gewasbescherming toe te passen. Kies daarom voor een gepaste interventie, zoals het uitzetten van nuttigen of het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met een zo laag mogelijk risico op nuttigen. De Gewasbeschermingsapp van Inagro helpt je op weg.  

Indien je voor chemische gewasbeschermingsmiddelen kiest, wissel dan voldoende af met producten uit verschillende chemische families om resistentieopbouw te beperken. Gebruik ook een goede spuittechniek voor een optimale werking van het middel. 

Gaasvlieg

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.