Landbouwers staan steeds meer onder druk door de toegenomen competitiviteit. De stijgende arbeidsbehoefte tast de levenskwaliteit van de landbouwers aan. We zoomen in op het organiseren van een werkgeversgroepering of hoe je een medewerker kan delen met andere landbouwers.

Als je met vast personeel wil werken, maar onvoldoende inkomsten en werk hebt voor een voltijdse werkkracht, is een werkgeversgroepering een mooi alternatief. Dit is een autonome, juridische entiteit waarbij twee of meer bedrijven afspreken om samen één of meerdere werknemers aan te werven. De werkgeversgroepering wordt dan werkgever. Eén van de belangrijkste voordelen is flexibiliteit. De leden van een werkgeversgroepering hebben verschillende mogelijkheden om gebruik te maken van extra helpende handen: 

 • Ik heb elke week hulp nodig op ongeveer dezelfde momenten, maar niet elke dag (deeltijds)
 • Ik heb elke maand hulp nodig gedurende enkele dagen (deeltijds)
 • Ik heb enkel hulp nodig gedurende bepaalde periodes tijdens het jaar (piekmomenten)

De basis voor een goede samenwerking binnen een werkgeversgroepering is het vertrouwen tussen de leden. Duidelijke afspraken zijn hierbij heel belangrijk.
Je kan ook met seizoenarbeiders werken. In de praktijk gebeurt het frequent dat seizoenarbeiders een halve dag bij de ene landbouwer tewerkgesteld worden en de andere helft van de dag bij een andere.
Door tewerkstelling via een werkgeversgroepering kan je vermijden om tweemaal RSZ te betalen.

Op dinsdag 13 juli 2021 kwam Olaf Deweerdt van Acerta naar Inagro voor een interessante toelichting rond de werkgeversgroepering. Tijdens de infonamiddag vertelde Olaf wat een werkgeversgroepering precies is, wat de reglementering en voorwaarden zijn, wat de voordelen zijn en hoe een werkgeversgroepering opgericht kan worden. 

Een werkgeversgroepering geeft landbouwers veel flexibiliteit bij het invullen van de nood aan arbeid.

Olaf Deweerdt

Acerta

Arbeiders_veld_shutterstock

Belangrijke stappen bij het aanwerven van een werknemer

 • 1. Waar vind je een werknemer?

  Wanneer je overweegt een werknemer aan te werven, zijn er verschillende manieren om de kandidaat te vinden: 

  • Via de website van VDAB  
  • Contact opnemen met landbouwscholen
  • Rechtstreekse contacten aanspreken  
  • Een vacature ophangen bij lokale handelaars 
  • Op sociale media een oproep doen
  • … 
 • 2. Welke administratie komt erbij kijken?

  Bij de aanwerving is het noodzakelijk dat volgende administratie in orde gebracht wordt door de werkgeversgroepering. Belangrijk om weten is dat hier de administratie en kosten gebeuren door de groepering (vzw) en niet door de individuele landbouwer. Dat spaart een deel kosten uit.

  • Arbeidsongevallenverzekering (is niet hetzelfde als burgerlijke aansprakelijkheid) 
  • RSZ-nummer
  • Aansluiting vakantiekas 
  • Dimona 
  • Aansluiting bij Externe Dienst Preventie en Bescherming op het werk 
  • Arbeidsreglement
  • Loonfiche
  • Schriftelijke arbeidsovereenkomst
 • 3. Wat met arbeidsveiligheid, welke taken mag hij/zij uitvoeren?

  Wanneer er personeel tewerkgesteld wordt, zijn er heel wat aandachtspunten op vlak van arbeidsveiligheid. Bij elke machine moet een instructie hangen. De nodige beschermkappen of andere veiligheidssystemen moeten aanwezig zijn. Als dit in orde is mag de medewerker de toestellen bedienen. Voor mobiele arbeidsmiddelen zoals een heftruck moet de medewerker een opleiding volgen.
  Meer info vind je op de website van PreventAgri. Via PreventAgri kan je een gratis adviesbezoek aanvragen om de aandachtspunten op je eigen bedrijf in beeld te brengen. 

 • 4. Wat kost het?

  Een medewerker op een landbouwbedrijf valt onder Paritair Comité 144. Bijgevolg is de loonkost voor de landbouwer grootteorde 14 euro per uur, maar gezien een deeltijdse/voltijdse werknemer recht heeft op betaald verlof, is de loonkost per effectief gewerkt uur hoger, ongeveer 19 euro per gewerkt uur. 

  Daarnaast zijn er nog eenmalige kosten bij de aanwerving zoals de inschrijvingskost bij de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, de verzekering,  sociaal secretariaat…  

  De leden van een werkgeversgroepering kunnen deze kosten delen.

Meer info

Wil je graag nog meer info over het aanwerven van personeel als werkgeversgroepering?

Leader

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.