Ingestrooide loopstal

Huisvesting tijdens kalveropfok: aandachtspunten bij groepshuisvesting tot periode rond spenen

Wanneer het kalf van de individuele naar de groepshuisvesting gaat, is dit niet alleen een groot stressmoment voor het kalf, maar is er ook een verhoogde infectiedruk door het contact met andere kalveren. De kans op ziekte kan echter verlaagd worden door verschillende aandachtspunten in acht te nemen.

Boven de leeftijd van 8 weken, moeten de kalveren in groep gehuisvest worden. Groepshuisvesting kan al plaatsvinden vanaf een leeftijd van 10 dagen, maar we raden echter aan om ze minimaal 2-3 weken individueel te houden. Groepshuisvesting van kalveren kan in strohokken of groepsiglo’s.

Hou rekening met volgende aandachtspunten voor groepshuisvesting:

 • Strooi voldoende zodat kalveren droog liggen.
 • Zorg voor voldoende licht.
  Goede observatie is zeer belangrijk!
 • Vermijd temperatuurschommelingen.
 • Zorg voor voldoende verse lucht.
  Luchtaanvoer best apart van andere leeftijdsgroepen. Vermijd tocht of koudeval om longproblemen te voorkomen. Gebruik bij voorkeur mechanische ventilatie naar binnen en naar buiten. Plaats de ventilator voor de inlaat bij voorkeur boven de dieren, maar niet rechtsreeks naar de dieren gericht zodat er geen koudeval is en er minder invloed is van de weersomstandigheden. De ventilator voor de uitlaat is best geplaatst aan de andere kant van de stal t.o.v. de inlaat zodat de volledige ruimte goed geventileerd wordt.
 • Pas het “all-in-all out” systeem toe.
  Hierbij worden kleine groepjes gemaakt van ongeveer dezelfde leeftijd (max. 3 à 4 weken leeftijdsverschil) zodat ze als gehele groep kunnen verplaatst worden naar een nieuwe huisvesting. Dit voorkomt stress bij de dieren en vermindert de infectiedruk.
 • Reinig de hokken goed voordat een nieuwe groep kalveren geïntroduceerd wordt.
 • Minimale afmetingen vrije ruimte per kalf volgens wetgeving:
  • kalveren <150 kg gewicht: min. 1,5 m²,
  • kalveren 150-220 kg gewicht: min. 1,7 m²,
  • kalveren >220 kg gewicht: 1,8 m²

Deze afmetingen mogen in werkelijkheid uiteraard ruimer zijn voor een goede gezondheid en het welzijn van de dieren. In onderstaande tabel zijn aanbevolen afmetingen weergegeven voor groepshuisvesting kalveren o.b.v. praktijkervaring.

 
Gewicht kalft Volledig ingestrooid (m²/kalf)

Ligruimte op dichte of roostervloer
(m²/kalf)

Diepte van de doorgang op dichte of roostervloer (m) Voederbaklengte per kalf (m)
<100 kg 3,0 2,0 1,5 0,35
100-250 kg Niet aangewezen: om overdreven groei van de hoeven te voorkomen 3,0-4,0 1,5-2,0 0,45

 

   Hou voor de opbouw van het strohok rekening met volgende zaken:

  • Voldoende plaats aan het voederhek zodat allen tegelijk kunnen eten.
  • Harde vloer aan voederhek/voederbak voor het afharden van de hoeven (ongeveer 1,25 meter breed) aangezien de kalveren later als koe op roosters/volle vloer zullen lopen. Het mogen ook fijne roosters zijn aan het voederhek.
  • Goed droog houden in strobox! Wanneer de hokken dubbel zo lang als breed zijn, blijven ze langer proper.
  • Een minimum lengte van 4 meter van de stro-put.
  • Bevestig achteraan in de box een plaat zodat de kalveren een nest kunnen maken.
  • Let op voor koude-val!
  Figuur strostal

  Vragen?

  Heb je nog vragen omtrent de groepshuisvesting van kalveren tot de periode rond het spenen:

  Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.