Kalverboxen

Huisvesting tijdens kalveropfok: aandachtspunten bij de individuele huisvesting

Een goeie individuele huisvesting in de eerste levensweken van het kalf is belangrijk in de preventieve aanpak van opfok van gezonde kalveren. Neem hiervoor specifieke acties.

Individuele huisvesting is belangrijk in de eerste levensweken van het kalf om onder meer de infectiedruk zo laag mogelijk te houden en de gezondheid van de kalveren voldoende te kunnen opvolgen. Om het kalf optimaal te laten opgroeien in de individuele huisvesting, moet je aan heel wat denken. Een helder overzicht.

Voorwaarden voor de hokken

De individuele huisvesting van kalveren moet aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Een voldoende groot hok, voorzien van schoon, droog stro.
 • Frisse lucht zonder tocht.
 • Gemakkelijke toegang tot water en voeder.
 • Gemakkelijk te reinigen en ontsmetten, telkens voordat er een nieuw kalf gehuisvest wordt.
 • Minstens twee weken leegstand na reinigen en ontsmetten.
 • Kalveren moeten elkaar kunnen zien en aanraken.
 • Eenvoudig om het kalf te observeren, benaderen en behandelen.

Het belang van individuele huisvesting

Pasgeboren kalveren mogen individueel gehuisvest worden tot een leeftijd van maximum 8 weken. We raden aan om ze 2 tot 3 weken individueel te houden. Individuele huisvesting is belangrijk om verschillende redenen:

 • Je vermijdt kalf-kalfoverdracht van infecties.
  Pasgeboren kalveren bezitten een geringe weerstand waardoor deze snel infecties kunnen oplopen en overdragen (bv. diarree en luchtweginfecties).
 • Je kan de gezondheid, voeding en mest optimaal controleren.
  Zo spoor je kalveren met gezondheidsproblemen gemakkelijk op en behandel je ze vlot.
 • Kalveren gaan niet in concurrentie met elkaar om te drinken.
 • Kalveren kunnen niet zuigen bij elkaar.
 • Apart huisvesten van stierkalveren en vaarskalveren.
  Handelaar en transporteur komen zo niet in contact met de kalveren die op het bedrijf blijven wat het infectierisico vermindert.

Types individuele huisvesting voor kalveren

Er zijn 2 types individuele huisvesting voor kalveren: éénlingboxen en iglo’s. We schetsen hieronder de belangrijkste aandachtspunten voor beide opties.
 • Eénlingboxen (binnen)

  Kalveren verblijven best minimum 2 à 3 weken in de éénlingbox. Deze moet voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Volgens de wet moeten de kalveren elkaar kunnen aanraken en zien.
   Elkaar kunnen zien, is noodzakelijk voor de sociale ontwikkeling. In het kader van ziektepreventie kan je een verplaatsbaar tussenschotje plaatsen zodat dieren elkaar gecontroleerd kunnen aanraken wanneer dit weggenomen wordt.
  • Wettelijke minimumafmetingen:
   • Lengte box: lengte van het kalf + 10%,
   • Breedte box: schofthoogte van het kalf.
  • Geplaatst in een goed geventileerde ruimte, apart van andere leeftijdsgroepen
   Ideaal zijn kleine aparte compartimenten voor kalveren met mechanische ventilatie waarbij opgewarmde verse lucht binnengelaten wordt en vuile lucht buiten getrokken wordt. Let op voor koudeval ter hoogte van de dieren!
  • Verhoogd geplaatst, voor een droge ligplaatse en optimale ventilatie.
  • Indien mogelijk voorzien van wieltjes.
   Zo kan je de box eenvoudig verplaatsen om te reinigen. Spuit éénlingenboxen nooit schoon in de stal zelf. Hierdoor stijgt de luchtvochtigheid en is er kans op besmetting van andere kalveren.
  • Minimaal 14 dagen leegstand verlaagt de infectiedruk.
 • Iglo's (buiten)

  Iglo’s vragen meer werk en plaats dan éénlingboxen. Je kan ze gebruiken tot een leeftijd van maximum 4 à 5 weken. Als je voor iglo’s kiest, hou dan rekening met volgende aandachtspunten:

  • Plaats de iglo’s in de nabijheid van de melkstal of het woonhuis met voldoende verlichting.
   Zo kan je de kalveren beter in de gaten houden.
  • Plaats de iglo’s op een verharde ondergrond.
   Hierdoor slijten de klauwen van de kalfjes gelijkmatig af met een betere klauwgezondheid tot gevolg.
  • Strooi de iglo heel goed in met een dikke laag stro zodat de kalveren een nest kunnen maken.
  • Plaats, indien mogelijk, de iglo’s op een ondergrond met een lichte helling.
   Dit voorkomt dat regenwater de iglo binnenloopt en zorgt ervoor dat mestsappen worden afgevoerd. Zorg ervoor dat de sappen niet naar de naastliggende iglo’s aflopen.
  • Plaats de open zijde van de iglo’s weg van de heersende windrichting.
   Dit voorkomt directe regen- en windinslag. De wind komt overwegend uit het ZW, dus iglo’s plaats je het best met de opening naar het ZO. In de winter kan je de iglo eventueel draaien met de opening naar het ZW om koude N en NO wind af te blokken. In de zomer kan je de iglo eventueel naar het N richten om directe zonnestralen in het voorjaar en de zomer te vermijden zodat het kalf in de schaduw kan liggen.
  • Witte iglo’s reflecteren zonlicht waardoor de lucht in de iglo minder opwarmt in de zomer.
   Kies iglo’s in UV-bestendige kunststof.
  • Indien mogelijk, zorg voor een overkapping.
   Hierdoor blijft het voer droog wanneer het regent en is het aangenamer werken.
  • Gebruik een kalverjasje bij zeer lage temperaturen (<10°C).
  • Hou rekening met looplijnen (van jong naar oud).

Vragen?

Heb je nog vragen omtrent individuele huisvesting:

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.