JongLeven

Foto meting jongvee

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/01/2018

Einddatum

31/12/2023

Dit project heeft als doel de Vlaamse melkveebedrijven duidelijke handvaten aan te reiken om te werken aan een meer economische en duurzame jongvee-opfok die een tijdige eerste inseminatie en zo hoog mogelijke voederefficiëntie tijdens het productieve leven nastreeft. Concreet betekent dit dat er in Vlaanderen bij afloop van dit project meer melkveehouders actief de opfok van hun vaarzen zullen monitoren (via meten/wegen), meer vaarzen zullen afkalven op de optimale leeftijd van 24 maanden, dat deze vaarzen een gezonder en langer leven tegemoet gaan en zo een grotere levensproductie zullen realiseren.

De innovatie van dit project is dat de doelstelling niet stopt bij de eerste inseminatie of kalving, maar dat gestreefd wordt om via de verbetering van de jongvee-opfok en de pensontwikkeling, in te zetten op een verhoogde voederefficiëntie en een efficiëntere melkproductie tijdens de productieve levensfase van de melkkoe.

​We willen de melkveehouders meer bewust maken van het belang van de jongvee-opfok voor de rendabiliteit van hun bedrijf en de impact op lange termijn (levensproductie, langleefbaarheid, vervangingspercentage) door het geven van duidelijke richtlijnen met mogelijke actiepunten om te werken aan een meer efficiënte jongvee-opfok. Bedoeling is om een verandertraject te induceren bij 16 bedrijven om de jongvee-opfok significant te verbeteren via het principe meten is weten, weten is handelen. De ontwikkelde kennis, tools en succesverhalen zullen verspreid worden naar andere rundveehouders via het kenniscentrum JongLeven.

Partners

Financiers

VLAIO

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.