Ziektebestrijding in granen

Waarop te letten bij fungicidebehandelingen in granen?

Basisprincipes ziektebestrijding in granen

Het gamma wintertarwerassen dat wordt aangeboden, is zeer ruim. Daarnaast is er tussen de rassen heel wat verschil naar ziektegevoeligheid.

Rassenkeuze

Bij de rassenkeuze wordt de voorkeur gegeven naar de rassen die het minst ziektegevoelig zijn, rekening houdende met de potentiële opbrengst- en kwaliteitsparameters.

Een ziektetolerant ras kan voordelen bieden, zeker in natte jaren waarin het vaak moeilijk is om een fungicidebehandeling uit te voeren. De gevoeligste rassen kunnen dan meer getroffen worden door ziekten dan de tolerantere rassen. Daarnaast kan je, door voor een minder gevoelig ras te kiezen, het aantal fungicidebehandelingen reduceren.

Behandelingsstrategie

Dé behandelingsstrategie bestaat niet. Het al dan niet rendabel zijn van de uitgevoerde ziektebestrijding hangt nauw samen met de specifieke ziektedruk op het perceel bij een bepaald ras. Een behandelingsstrategie dient met andere woorden per perceel en per ras benaderd te worden. Daarvoor is de kennis van de ziektegevoeligheid van het ras noodzakelijk en het moment van aantasting (gewasstadium, periode in het jaar, …).

Daarnaast is het best om de aantastingsgraad van de schimmelziekten in het gewas goed op te volgen. Deze zaken blijven noodzakelijke beslissingsinstrumenten, om een fungicidebehandeling financieel verantwoord in te zetten. Om rendabel te zijn dient de financiële meeropbrengst (opbrengst en kwaliteit) van de fungicidebehandeling groter te zijn dan de kostprijs van de fungicidebehandeling (fungicide-, arbeids- en machinekost).

Bij de fungicidenkeuze is het dus belangrijk om naast de doeltreffendheid ten aanzien van de te behandelen ziekten, ook de kostprijs niet uit het oog te verliezen.

Ziektebestrijding in granen

Aandachtspunten

  • Het is belangrijk de aanbevolen dosis te respecteren. Een lagere dosis verhoogt namelijk het risico op enerzijds een lagere effectiviteit én kortere nawerking. Anderzijds treedt er ook selectie op naar resistentie.
  • Als er meer dan één fungicidebehandeling uitgevoerd is, in het in het kader van een goed resistentiemanagement aangewezen om chemische groepen met een verschillende werking af te wisselen. Indien mogelijk kan er ook afgewisseld worden tussen actieve stoffen binnen dezelfde chemische groep, zoals triazoelen.
  • Hou steeds rekening met de aanbevelingen van de toepassingsvoorwaarden vermeld op het etiket van het handelsproduct, om de efficiëntie van fungiciden te maximaliseren.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.