gele roest op mais

Gids ziektes, plagen en nuttige insecten in tarwe en gerst

Rendabel graan telen

Granen zijn nog steeds een belangrijke teelt in Vlaanderen. Om deze teelt rendabel te houden en in kader van Integrated Pest Management (IPM) is het belangrijk de belagers van de teelt te herkennen en indien nodig gericht in te grijpen. Hiervoor bestaat de ‘gids ziektes, plagen en nuttige insecten in tarwe en gerst’.

Gevestigde waarde

Granen beslaan een aanzienlijke oppervlakte van de (Vlaamse) akkers, onder meer omdat ze een grote meerwaarde hebben in teeltrotatie. Voornamelijk wintertarwe en -gerst zijn hierbij belangrijke teelten. Inagro ondersteunt graantelers via onderzoek en voorlichting, bijvoorbeeld met de resultaten van het rassenonderzoek waarin de gevoeligheid voor ziektes een vaste rubriek is. Een bewuste rassenkeuze is belangrijk in het kader van Integrated Pest Management (IPM). 

plagen in granen

Zwakke plekken

Deze teelt kent allerlei belagers. Om de verschillende ziektes en plagen, die in deze teelten voorkomen, het hoofd te bieden, stelde Inagro een gids op. Deze beschrijft en toont aan de hand van foto’s de voornaamste kenmerken van de verschillende ziektes, plaaginsecten en nuttige insecten die mogelijks in deze teelten opduiken. De gids doelt op herkenning van het probleem in het veld en maakt – indien nodig – een gerichte aanpak mogelijk. 

Plagen in granen

Download hier de gids

Via onderstaande knop kan je de gids inkijken.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.