De Westhoek op je bord

Opzetten van distributie in de korte keten: tips en tricks

Project info

Project info

Project type

Leader Westhoek

Startdatum

01/01/2023

Einddatum

30/06/2025

Het project 'De Westhoek op je bord' wil dag- maar vooral verblijfstoeristen in de Westhoek in contact brengen met Korte Keten. Dit doen we door toeristische ondernemers ambassadeurs van korte keten te maken.

Hiervoor dienen we de kennis te vergroten, het huidige aanbod in kaart te brengen, de noden van de hedendaagse toerist duidelijk te kennen en het (product)aanbod hier ook op af te stemmen. Om tenslotte het (vernieuwd) aanbod aan streeklekkers ruim bekend te maken. 

Na een klankbordgroep met vertegenwoordigers uit korte keten, logies, diensten voor toerisme, merken we een duidelijk draagvlak voor dit project en zien we meteen een aantal uitdagingen: tijd, creativiteit, logistiek, transport, kostprijs om korte keten tot bij de toerist te krijgen. Netwerkvorming van al deze vertegenwoordigers is nodig om elkaars métier te leren kennen (verwachtingen, moeilijkheden). Samenwerkingsverbanden zullen moeten worden opgezet op lokaal niveau. 

De wil is er vaak bij deze ondernemers, maar de kennis ontbreekt veelal. Westtoer en Inagro slaan daarom de handen in elkaar. Na een inventarisatie en analyse van de sector(en) in de Westhoek, inspireren en begeleiden we ondernemers om ze op weg te zetten naar concrete, vernieuwde toeristische producten. Uiteraard zorgen we voor een gerichte communicatiecampagne waar we bezoekers aan de Westhoek voor, tijdens en na hun bezoek laten kennis maken met korte keten initiatieven (proeven, kopen, beleven).

banner_WVL_europa met steun van ELFPO

Partners

Financiers

ELFPO - Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling

Europese Unie

Provincie West-Vlaanderen

LEADER

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.