ZERO WASTE: Zero waste approach voor vruchtgroenten onder glas

Komkommer

Project info

Project info

Project type

VLAIO-LA

Startdatum

01/11/2021

Einddatum

31/10/2025

Sociale media

Algemeen doel: De zero-waste benadering staat centraal in dit project. Het doel is dat vruchtgroentetelers meestappen in de circulaire economie door te zorgen dat ze hun afvalstromen op het einde van een teeltronde zo hoogwaardig mogelijk kunnen valoriseren om zo de problematiek van stijgende afzetkosten voor reststromen aan te pakken. Door de integrale ketenbenadering worden linken gelegd naar bedrijven die aan de slag kunnen met de reststromen uit de glastuinbouw. De reststromen zijn met andere woorden grondstoffen geworden.

Concrete doelen van het project: 

  1. Duurzamere teelttechnieken implementeren in de vruchtgroenteteelten onder glas: alternatieven voor nylon en polypropyleen touwen en clips + organische substraten.
  2. Het loof van de touwen en clips scheiden: economisch haalbare scheidingstechnieken worden getest en geselecteerd op hun succes. Deze procesinnovatie is noodzakelijk om het probleem rond stijgende afzetkosten op te lossen. hiermee wil het project een belangrijk obstakel wegwerken.
  3. Ontwikkeling van nieuwe producten op basis van het loof: noodzakelijk om de zero-waste benadering te kunnen vervullen. het valoriseren van het loof heeft als doel een deel van de opbrengst terug te kunnen koppelen naar de teler via marktuitbreiding. Om het gebruik van alternatieve touwen en clips of nieuwe scheidingstechnieken rendabel te maken is verdere valorisatie van het loof en substraten noodzakelijk. Dit project bouwt verder op de valorisatie richting biostimulant, bionematicide en vezeltoepassingen. De meerkost van duurzamere teelttechnieken of scheiding zou op die manier een economische meerwaarde kunnen bieden aan de primaire sector.
  4. Uitwerken van waardeketens: het project wil een hefboom zijn op vlak van samenwerking en waardecreatie door in te spelen op ketenbeheer, logistieke vraagstukken en circulaire businessmodellen.
  5. Communicatie van en naar telers en industrie.

Partners

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.