RAMBO_dieren_header

Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen

RAMBO

Project info

Project info

Project type

Interreg Vlaanderen - Nederland (VUT)

Startdatum

01/09/2023

Einddatum

31/08/2026

Ammoniakuitstoot maakt een belangrijk aandeel uit van de luchtverontreiniging. Varkens- en pluimveehouders in Vlaanderen en Nederland krijgen in de komende jaren een zeer strenge emissienorm opgelegd met betrekking tot ammoniakuitstoot. Dit stelt de veehouderij voor een grote uitdaging. ​

RAMBO staat voor Reductie van AMmoniak via Brongerichte en flankerende Oplossingen. Het project zet in op innovatieve maatregelen en technieken die varkens- en pluimveeveehouders in staat stellen om hun ammoniakuitstoot aanzienlijk te verminderen. Er wordt onder andere gekeken naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat en management.

RAMBO is gericht op het ondersteunen van veehouders met traditionele, of niet-ammoniakemissie-arme stallen, bij de implementatie van de opgelegde maatregelen. Bepaalde technieken zullen ook interessant zijn om aanvullend toe te passen in ammoniakemissie-arme stallen.

HEt project heeft twee invalshoeken: 
  1. Opzet van test - & demolocaties voor het opvolgen van ammoniakemissie en onderzoek naar verbeteringen op het gebied van voeding, huisvesting, stalklimaat, management en andere emissies zoals geur en methaan. Ook de neveneffecten zoals methaan, dierengezondheid en –welzijnn worden bekeken. Verschillende test- en demolocaties in de grensregio worden opengesteld als voorbeeldbedrijven die inspiratie bieden aan anderen.
  2. Landbouwers maximaal betrekken om er zeker van te zijn dat de onderzochte oplossingen haalbaar zijn. RAMBO zal de beste technieken delen en veehouders de juiste kennis en tools te bieden om zelf ammoniak te reduceren. Het project voorziet verschillende workshops, demonstraties en open dagen, maar ook individuele begeleiding voor veehouders.

RAMBO ondersteunt de EU Van Boer tot Bord strategie door bijdrages aan het verminderen van de impact van landbouw op het milieu en het Zero Pollution Action Plan door luchtverontreiniging die de biodiversiteit bedreigt, mee aan te pakken.

Stap 1: op zoek naar beloftevolle maatregelen en technieken

Stap 2: onderzoek naar de werking en impact ervan

Partners

Financiers

Provincie West-Vlaanderen

Provincie Noord-Brabant

Europese Unie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.