Natte teelten

oppervlaktewater

Project info

Project type

Andere Vlaamse programma's

Start date

01/03/2022

End date

29/02/2024

​Bij de aanleg van verharding, is het noodzakelijk waterbuffercapaciteit te verhogen, zodat overstroming minder voorkomt. Echter heeft een bufferbekken slechts 1 doel, en is het onderhouden een grote kost voor lokale overheden. Een mogelijkse oplossing is om de oevers van beken en rivieren te verbreden om zo buffercapaciteit te verhogen.

Deze natte oevers zouden dan kunnen beplant worden met waterminnende teelten zoals riet, lisdodde, moeras-vergeet-me-nietje, watermunt, waterpinazie, rietzwenkgras. Deze kunnen hun toepassing in vezel, voeder, voeding, of sierteelt vinden. Dit onderzoek staat in de kinderschoenen. Er wordt eerst gekeken wat de mogelijkse opbrengst kan zijn, maar ook wat de waterkwaliteit en bewerkbaarheid van deze systemen kan zijn.

Partners

Stad Roeselare

Inagro vzw

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.