oppervlaktewater

Waarom hoge zoutdruk in water vermijden?

Tijdens periodes van (langdurige) droogte neemt de geleidbaarheid of zoutdruk in oppervlaktewater toe. Afhankelijk van de toepassing waarvoor je het water wil gebruiken, zijn er andere drempelwaarden om in de gaten te houden.

1. Gevolgen verhoogde geleidbaarheid bij drinkwater voor vee

Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) hanteert een maximale geleidbaarheid van 2100 µS/cm, voor alle diercategorieën.  

In een publicatie van David K. Beede vinden we wel richtwaarden terug met de bijhorende risico’s als de geleidbaarheid toeneemt in drinkwater van varkens of melkvee: 

Zoutwaarde 

(mg/l) 

Geleidbaarheid of EC (µS/cm)* 

Varkens 

Melkvee 

< 1.000 

< 700 

ok 

ok 

1.000 – 2.999 

700 – 2.099 

Voorbijgaande diarree na plotse overschakeling 

Kan tijdelijk aanleiding geven tot diarree; heeft wellicht geen effect op gezondheid en prestaties 

3.000 – 4.999 

2.100 – 3.499 

Initiële weigering water – soms hogere wateropname 

Algemeen aanvaardbaar, maar zal zeker bij eerste consumptie aanleiding geven tot diarree 

5.000 – 6.999 

3.500 - 4.899 

Oppassen bij gebruik voor zeugen 

Kan met relatieve zekerheid gebruikt worden als drinkwater bij volwassen dieren. Te vermijden 
bij drachtige dieren en 
kalveren. 

7.000 – 10.000 

4.900 – 7.000 

Ongeschikt. Risico bij zeugen, zieke varkens en dieren onder hittestress 

Te vermijden indien 
mogelijk. 

> 10.000 
 

> 7.000 

 

Niet bruikbaar 

Bron : “The most essential nutrient : water; David K. Beede” en “Interpretatie parameters drinkwaterkwaliteit, Dr. Frédéric Vangroenweghe – DGZ - presentatie” 

*omgerekend volgens verhouding 2100 µS/cm ~ 3000 mg/l zoutgehalte 

2. Gevolgen verhoogde geleidbaarheid bij gebruik als irrigatiewater

Vanaf een geleidbaarheid van 1.500 µS/cm is water algemeen gezien minder bruikbaar als irrigatiewater, maar niet alle gewassen zijn even gevoelig. Onderstaande tabel toont per teelt dat de opbrengst daalt naarmate de EC (geleidbaarheid) van het irrigatiewater verhoogt. Let wel, dit zijn de opbrengstresultaten wanneer het gewas uitsluitend met zoutig water beregend wordt en er geen zoet (regen)water op het gewas komt (worstcasescenario). 

Gewas 

Grenswaarde EC (µS/cm) 

 

100 % opbrengst 

90 % opbrengst 

75 % opbrengst 

50 % opbrengst 

Aardappel 

1.100 

1.700 

2.500 

3.900 

Bonen 

700 

1000 

1500 

2400 

Broccoli 

1900 

2600 

3700 

5500 

Kolen 

1200 

1900 

2900 

4600 

Wortelen 

700 

1100 

1900 

3100 

Ui 

800 

1200 

1800 

2900 

Spinazie 

1300 

2200 

3500 

5700 

Bron:  “Irrigation water quality standards and salinity management strategies, Guy Fipps, Texas A&M Agrilife extensions”. 

 

Wat is de geleidbaarheid van een (alternatieve) waterbron?

Wil je weten of de kwaliteit van een nieuwe of alternatieve waterbron voldoende is, dan kan je met een waterstaaltje (breng 1,5 tot 2 liter mee) terecht bij het labo van Inagro.

Veel polderbesturen volgen de geleidbaarheid van hun waterlopen op. Wie water wil gebruiken uit een polderwaterloop kan bij zijn/haar polderbestuur terecht.

Openingstijden labo Inagro

Maandag - donderdag:
8.00 u - 12.00 u en 12.45 u - 16.30 u
Vrijdag:
8.00 u - 12.00 u

Buiten kantooruren: Het is mogelijk om een waterstaal achter te laten in de nachtkluis.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.