open put

Wanneer is een waterbron grondwater?

Heel wat waterbronnen worden door de wetgever als grondwater beschouwd. Het gebruik moet dan ook correct vergund worden. En door deze diversiteit kan ook de kwaliteit van grondwater nogal verschillen van plaats tot plaats.

Wanneer je grondwater wil gebruiken, dan heb je hiervoor een vergunning nodig. Maar wanneer is een waterbron nu grondwater? Voor de Vlaamse wetgever is grondwater “al het water dat zich onder het bodemoppervlak in de verzadigde zone bevindt en dat in direct contact met de bodem of ondergrond staat”. Vertalen we deze definitie van grondwater? Dan voldoen heel wat ogenschijnlijk andere soorten van waterbronnen aan deze definitie:

  • Water opgepompt uit een steenput.
  • Water opgepompt uit een filterput (ongeacht de diepte).
  • Water opgepompt uit een open put of vijver (dus zonder een folie). Ook wanneer deze open put of vijver uitgegraven is in de klei of gevoed wordt door regenwater of afstromend water van percelen bekijkt de wetgever deze winning als een grondwaterwinning.
  • Drainagewater (velddrainage en diepdrainage) opgevangen voor gebruik op het bedrijf.

Vragen?

Wil je weten welke type grondwaterbronnen op jouw bedrijf beschikbaar zijn?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.