DOV

Heb je een vergunning nodig voor grondwater?

Heel wat waterbronnen worden door de wetgever als grondwater beschouwd. Het gebruik moet dan ook correct vergund worden. En door deze diversiteit kan ook de kwaliteit van grondwater nogal verschillen van plaats tot plaats.

Je hebt geen vergunning nodig wanneer:

•    Het grondwater enkel voor huishoudelijk gebruik gebruikt wordt én er minder dan 500 m³ per jaar wordt opgepompt.
•    Het grondwater gewonnen wordt met een handpomp. Onder dit laatste vallen bv. de mechanische weidepompen voor het drenken van vee.

Voor alle andere toepassingen moet de grondwaterwinning vergund zijn.

Niet enkel de hoeveelheid grondwater die je wenst op te pompen, ook de diepte van de winning bepaalt of de grondwaterwinning gewoon kan gemeld worden of dat er een vergunningsaanvraag moet gebeuren. De diepte van de winning vanaf wanneer een vergunningsaanvraag nodig is, verandert van plaats tot plaats.

Op basis van kaartmateriaal bekijken we samen hoe het zit voor jouw specifieke locatie.

Advies bij het aanvragen van een vergunning?

Wil je weten of er grondwater beschikbaar is op jouw bedrijf? Wil je samen met de water-adviseur van Inagro bekijken hoe je de vergunning het best aanvraagt?

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.