open put

Welke kwaliteit kan ik verwachten van grondwater?

Heel wat waterbronnen worden door de wetgever als grondwater beschouwd. Het gebruik moet dan ook correct vergund worden. En door deze diversiteit kan ook de kwaliteit van grondwater nogal verschillen van plaats tot plaats.

Pomp je grondwater op uit een steenput of een filterput dan mag je algemeen verwachten dat:

•    De bacteriologische kwaliteit van het opgepompte water goed tot zeer goed is.
•    De chemische kwaliteit vrij stabiel is maar dat afhankelijk van de plaatselijke bodemsamenstelling er afwijkingen kunnen zijn.

Water gewonnen via diepdrainage is qua kwaliteit te vergelijken met grondwater dat op dezelfde locatie opgepompt wordt uit een steenput. De watertool geeft je een overzicht van de waterkwaliteit die je kan verwachten van water gewonnen uit een diepdrainagewinning.

Pomp je grondwater op uit een open put of vijver? Dan wordt de kwaliteit van het water vooral bepaald door het water dat de open put voedt. Bovendien is dit water sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Zo zal bij stijgende omgevingstemperaturen ook de watertemperatuur toenemen en dus ook de bacteriologische belasting van het water. Bij hevige regenval zal de chemische kwaliteit onder andere beïnvloed worden door eventueel afstromend water (run-off) dat in de vijver terecht komt. De watertool geeft je een overzicht van de waterkwaliteit die je kan verwachten van water gewonnen uit een open put.

Meten is weten! 

Heb je al een winning op je bedrijf? Dan kan een analyse van het opgepompte water verder inzicht geven over de waterkwaliteit. Inagro werkte hiervoor prijsvriendelijke basispakketten voor wateranalyses uit. Bovendien leggen de meeste lastenboeken een periodieke kwaliteitscontrole door analyses van het water gebruik uit een grondwater op. Je kan hiervoor terecht bij het labo van Inagro.

En voldoet de waterkwaliteit niet, dan helpt de watertool je verder op weg om de juiste waterbehandeling te kiezen. Geraak je er niet uit, dan staan de water-adviseurs van Inagro voor je klaar.

Vragen?

Is de winning er nog niet? Dan kunnen de water-adviseurs van Inagro je verder op weg helpen door op zoek te gaan naar online informatie over de waterkwaliteit.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.