Hoe teel ik deder?

Een veld met Denderteelt

 

Deder (Camelina sativa) - ook wel huttentut, vals vlas of cameline genoemd - maakt deel uit van de familie van de kruisbloemen (Brassicaceae). Deder is een oliehoudend gewas met weinig eisen en lage ziektegevoeligheid. Het is bovendien een interessante voor- of nateelt in combinatie met graangewassen of leguminosen. De olie bevat een hoog gehalte aan meervoudige vetzuren, maar het heeft ook potentieel als olie voor de industrie. We geven je wat tips voor de teelt van dit oliehoudend gewas.

 

Wat zijn de teeltkenmerken?

Deder heeft geen specifieke eisen op het vlak van bodemtype, maar houdt niet van te natte bodems.

Wist je dat de Romeinen dederzaad gebruikten als massageolie, lampolie, olie om mee te koken en als veevoeder?

Interreg-project Growing a Green Future

Rassenproef deder

Hoe zaai je deder in?

 • Zaai tussen half maart en half april. Het zaad kan al kiemen bij 3°C.
 • Je kan een standaard graanzaaimachine gebruiken. Je stelt ze het best in op fijnzadig zaad.
 • Zaai de zaden op 0,5 à 2 cm diepte.
 • Reken op 5 à 7 kg zaad/ha (400 tot 600 zaden per m²) met rijafstanden 12,5 à 30 cm.
Een veld met Denderteelt

Hoeveel bemesting breng je best aan?

 • Deder heeft weinig behoefte aan nutriënten.
 • Reken op 80 kg N/ha, 60 kg P2O5/ha en 100 kg K2O/ha.
 • Een te hoge N-gift leidt tot lagere oliegehalten.

Hoe zorg je voor een optimale oogst?

 • Je kan een maaidorser gebruiken met dezelfde instellingen als die voor koolzaad.
 • Oogsten doe je als ongeveer 2/3e van de zaden verkleurd zijn van groen naar geel. Dat is zo’n 100 à 115 dagen na zaaien.
 • Droog het dederzaad zo snel mogelijk na de oogst tot 9% voor een optimale oliekwaliteit.
 • Je kan rekenen op een zaadopbrengst van 1500 à 4000 kg/ha.
Dederzaad

Hoe vermijd je ziekten en plagen?

 • Voorzie een teeltrotatie om de vijf jaar.
 • Teel deder bij voorkeur op percelen waar je tarwe of erwten teelde in het vorige teeltseizoen.
 • Vermijd om deder te telen op percelen waar koolzaad of mosterd heeft gestaan in het vorige teeltseizoen.

Mogelijke afzetkanalen

 • Spijsolie
 • Cosmetica
 • Biosmeermiddelen
 • Biodiesel
Een veld met Denderteelt

Wil je zelf aan de slag gaan met deder?

Wij zijn steeds op zoek naar landbouwers die hiermee aan de slag willen.

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.