erosiepoel

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Project info

Project info

Project type

Vlaamse programma's

Startdatum

01/07/2021

Einddatum

31/12/2023

​Het globale doel van dit project is de land- en tuinbouw in Vlaanderen wapenen tegen het veranderende klimaat. Door een slimme combinatie van teeltkeuze en –teelttechniek worden de bedrijven klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan extremen zoals droogte, hitte, vorst,… zodat de toekomst van de land- en tuinbouw gegarandeerd blijft in ons snel evoluerend klimaat. We aligneren in dit project de productiemethoden van de plantaardige Land- en Tuinbouw met de ambities van de Blue deal en realiseren een blijvende verandering bij de bedrijven.

We gebruiken hiervoor de hefbomen die in het relanceplan Vlaamse Veerkracht worden voorgesteld en borgen de kennis en expertise van dit project in de Vlaamse praktijkcentra, wat een blijvende impact garandeert in de sector na afloop van het project. Landbouw kan een deel van de oplossing zijn van klimaateffecten indien we inzetten op kennisopbouw en kennistransfer naar onze bedrijven.

We werken aan vijf concrete doelstellingen om de Vlaamse Land- en tuinbouw klimaatbestendig en minder droogteafhankelijk te maken:

  1. Diepgaande en datagedreven evaluatie van rassen zal telers helpen om hun bestaande teelten ‘future proof’ te maken.
  2. De introductie van nieuwe teelten na grondige validatie van hun potentieel.
  3. Intensieve teeltsystemen bieden enorme kansen voor verhoogde circulariteit en vermindering van grondstoffengebruik.
  4. Goed bodembeheer gericht op vochthoudende bodembewerking en drainage en geoptimaliseerde irrigatie leiden tot meer duurzame teelten.
  5. De geïntegreerde beheersing van klimaatgerelateerde plagen zal de Vlaamse gewassen beschermen onder klimaatstress.

Partners

Financiers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.