erosiepoel

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw

Project info

Project type

Vlaamse programma's

Start date

01/07/2021

End date

31/12/2023

​Het globale doel van dit project is de land- en tuinbouw in Vlaanderen wapenen tegen het veranderende klimaat. Door een slimme combinatie van teeltkeuze en –teelttechniek worden de bedrijven klimaatrobuuster en zijn ze minder gevoelig aan extremen zoals droogte, hitte, vorst,… zodat de toekomst van de land- en tuinbouw gegarandeerd blijft in ons snel evoluerend klimaat. We aligneren in dit project de productiemethoden van de plantaardige Land- en Tuinbouw met de ambities van de Blue deal en realiseren een blijvende verandering bij de bedrijven. We gebruiken hiervoor de hefbomen die in het relanceplan Vlaamse Veerkracht worden voorgesteld en borgen de kennis en expertise van dit project in de Vlaamse praktijkcentra, wat een blijvende impact garandeert in de sector na afloop van het project. Landbouw kan een deel van de oplossing zijn van klimaateffecten indien we inzetten op kennisopbouw en kennistransfer naar onze bedrijven.

We werken aan vijf concrete doelstellingen om de Vlaamse Land- en tuinbouw klimaatbestendig en minder droogteafhankelijk te maken:

  1. Diepgaande en datagedreven evaluatie van rassen zal telers helpen om hun bestaande teelten ‘future proof’ te maken.
  2. De introductie van nieuwe teelten na grondige validatie van hun potentieel.
  3. Intensieve teeltsystemen bieden enorme kansen voor verhoogde circulariteit en vermindering van grondstoffengebruik.
  4. Goed bodembeheer gericht op vochthoudende bodembewerking en drainage en geoptimaliseerde irrigatie leiden tot meer duurzame teelten.
  5. De geïntegreerde beheersing van klimaatgerelateerde plagen zal de Vlaamse gewassen beschermen onder klimaatstress.

Partners

Inagro vzw

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant (BE)

PCG - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt

PCH - Proefcentrum Hoogstraten

KBIVB - Koninklijk Belgisch Instituut ter Verbetering van de biet

PCA - Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt vzw

LCV - Landbouwcentrum voor de Voedergewassen

LCG - Landbouwcentrum Granen vzw

PSKW - Proefstation voor de Groenteteelt vzw

PCFruit - Proefcentrum Fruitteelt vzw

PCS - Proefcentrum voor Sierteelt vzw

VCBT - Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

Financers

Demo Landbouw en Visserij (incl. Europese Unie)

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.