Vul- en spoelplaats - Inrichting

spoelplaats fruit

Een vul- en spoelplaats is een (overdekte) inrichting waarop het spuittoestel geplaatst wordt tijdens het vullen, spoelen en reinigen. De inrichting is zo voorzien dat alle vermorsingen en spoel- en reinigingswater wordt opgevangen in een boven- of ondergrondse opslagtank.

Inrichting

Een verharde vul- en spoelplaats is opgebouwd uit vloeistof- en lekdicht materiaal.

 • Als de spuitarmen van het spuittoestel moeten openliggen om goed te spoelen, dan moet ook het oppervlak onder de spuitarm vloeistof- en lekdicht uitgevoerd worden.
 • Al het water belast met gewasbeschermingsmiddelen dat op dit oppervlak terecht komt moet lekvrij afgevoerd en opgevangen worden via een verzamelputje of afvoergoot naar een lekdichte opslagtank voor restwater.
 • De vul- en spoelplaats moet ook gereinigd worden na gebruik om te voorkomen dat er resten op de vloer blijven kleven.

Indien de spoelplaats ook gebruikt wordt als wasplaats dan is een olie- en slibafscheider verplicht omdat er afvoer is naar de waterloop. Heb je een gesloten systeem waarbij alle spoelwater opgevangen wordt, dan is een olie- en slibafscheider mogelijk maar niet verplicht. Houd er wel rekening mee dat het opgevangen slib dan geklasseerd wordt als gevaarlijk afval omdat er fyto overheen komt. Vaak is een scheiding van wasplaats voor machines en een spoelplaats voor spuittoestellen dus beter aangewezen. 

Het opgevangen restwater moet op zijn beurt op een erkende manier verwerkt worden.

spoelplaats oost

Afstandsregels

De plaats(en) voor de inrichting van een verharde spoelplaats en restwateropslag zijn gelegen op minimaal: 

 • 5 m afstand tot de openbare weg 
 • 5 m afstand tot water (oppervlaktewater, rioolaansluiting en grondwatertoegangspunt, en alle verharding die naar voorgaande afloopt)
 • 10 m afstand tot bewoning van derden (woonhuis) 
Milieubeoordeling bollaertbeek

Wetgeving

Voor een vul- en spoelplaats heb je een omgevingsvergunning klasse II nodig. Daarnaast moet je ook de gemeentelijke bouwvoorschriften respecteren. 

Als uitbater van een spoelplaats moet je ook een gebruiksregister bijhouden met volgende gegevens:

 • hoeveelheid te behandelen restvloeistoffen
 • hoeveelheid opgeslagen (en hergebruikte) gezuiverde vloeistoffen
 • vaststelling en omschrijving van onregelmatigheden en ondernomen actie
wetgeving

Subsidie

Voor landbouwers is er een mogelijkheid tot VLIF investeringssteun voor de aanleg van een vul- en spoelplaats:

 • Voor de bouw van een vul- en spoelplaats en/of zuiveringssysteem krijg je 50% steun. 
 • Jonge landbouwers (<40jaar) krijgen een top-up van 10%
 • Bij de aanleg van een vul- en spoelplaats én zuiveringssysteem kan je beroep doen op een top-up van 5% via IPM claim.
Spaarpot in de vorm van een varken

Tips bij de aanleg van een vul- en spoelplaats

 • Bouw je vul- en spoelplaats vlak naast je fytolokaal of verplaats je fytolokaal vlak naast je nieuwe vul- en spoelplaats. Je bespaart hier heel wat looplijnen mee en je werkt een stuk efficiënter.
 • Denk na over de watertoevoer. Misschien kan je een bufferciterne naast je spoelplaats bouwen. Met een vlotterpomp vanuit je wateropslag houd je die gevuld en kan je altijd vlot water aanzuigen terwijl je producten afweegt of vult.
 • Een wastafel om je handen/handschoenen te wassen sluit je rechtstreeks aan op je restwaterciterne.
 • Voorzie een plaats om lege bussen te laten uitlekken en te verzamelen voor AgriRecover.
 • Proper water en een aansluiting voor een hogedrukreiniger laten je toe om vlot vermorsingen op te ruimen of je spuittoestel af te spuiten.

Inspiratie over soorten vul- en spoelplaatsen?

Klik verder door voor meer voorbeelden en inspiratie

Wekelijks onafhankelijk nieuws en persoonlijke uitnodigingen in je mailbox. Op jouw maat.